Du er her

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der ikke er klar til at gennemføre en uddannelse i på en almindelig erhvervsskole.

Tilbuddet kan gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør (folkeskolen). Dvs. når du f.eks. stopper i folkeskolen. Du kan tilbydes STU undervisning indtil det fyldte 25 år.