Du er her

Afdeling og klasser

Afdelinger på Søbæk skole - Søbæk Øst og Søbæk Vest.

Søbæk Skole er opdelt i Søbæk Øst og Søbæk Vest. Formålet med dette er at sikre en bedre sammensætning i de meget forskellige målgrupper af børn og unge som vi har på Søbæk.

SØBÆK ØST består af afdelingerne:

Skolen på Kærsangervej Holbæk

Afd. Leder Astrid Barslund 59248305. astrid@soebaek.dk

  • Indskriver børn til specialbørnehave fra 4 år til indskoling 
  • Boglig afdeling fra indskoling med tilbud om fuld fagrække . Indskriver elever fra indskoling 1 til 7 klasse.

Efter 7 klasse overflyttes elever til Søbæksparken, der arbejder målrettet på FP niveau.

Målgruppe bredt betragtet børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder.

Skolen Ibs Mølle Ligger i Mørkøv

Ligger smukt placeret i Mørkæv i i landlige omgivelser og smuk natur.

Afd. leder Mie Mortensen 59248307 mie@soebaek.dk Boglig afdeling med fuld fagrække.

Indskriver elever 6 til 10 klasse.

Målgruppe bredt betragtet børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder.

Unge med kognitive problemer og mentaliserings problemer.

 

Erhvervsskolen Stigs Bjergby. Ligger i Stigs Bjergby.

Afdelingen underviser elever fra 6 til 10 klasse

Afd leder Mike Motet 59248312 mike@soebaek.dk

Kombineret boglig praktisk. Der undervises i begrænset fagrække jfr. Fsl. § 33,4

Afdelingen underviser endvidere elever indskrevet til STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Derudover EMU forløb efter Lab. og Las. loven.

Unge i beskyttet værksted eller aktivitetstilbud jfr. Sel. §103 & § 104.  Til Søbæk Øst afdeling visiterer fortrinsvis børn mellem 1 til 10 klasse, samt behov for STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.

Målgruppe overordnet : Bredt betragtet børn og unghe med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn med kognitive problemer relations og tilpasningsproblemer. 

SØBÆK VEST består af følgende afdelinger.

 

Skolen i Søbæksgården Jyderup. ISS Klasserne.

ISS-klasserne - Identitet–Selverkendelse-Selvopfattelse   

Afdelings Leder Jesper Rasmussen 59248310 j.rasmussen@soebaek.dk

 Boglig afdeling med fuld fagrække der målrettet fører elever til afgangsprøve.

Indskriver elever fra 4 til 1 0 klasse samt HF Enkeltfag.

Unge med personligheds forstyrrelser, Angst og identitetsvanskeligheder.

Unge med kognitive problemer.

Unge med kommorbide psykiske vanskeligheder,

Erhvervsskolen Søbæk – STU Søbæk.

Erhvervsskolen visiteres unge fra 7 klasse til 10 Klasse.

Afdelingsleder Kristian Kallenbach 59248314 kristian@soebaek.dk

Kombineret boglig praktisk. Der undervises i begrænset fagrække jfr. Fsl. § 33,4 

Derudover visiteres unge mellem 16 & 25 år til STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.  & EMU ” Erhvervs, modning og udviklingsklasse”. Efter Lab  og Las loven. Ligeledes visiteres unge indskrevet i ” beskyttet værksted - aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.

Målgruppe overordnet.

Praktisk motiverede unge. Unge med adfærd kontakt og trivsels problematikker.

Unge med udviklingsforstyrrelser, Adhd Asperger,

Unge med kognitive problemer og mentaliserings problemer.