Du er her

Askov

Alle kan blive en del af et fællesskab

OM OPHOLDSSTEDET

Opholdsstedet Askov Huse ligger smukt placeret i den vestsjællandske muld, omgivet af marker og mindre skove. På Askov Huse anvender vi natur og dyrehold, som en del af vores tilgang til de unge.

Vi er et ungdomshus med fokus på de unge og deres behov på deres på deres rejse ind i et voksenliv. Vores dejlige landsted, danner rammen for de unges hjem og indbyder til en hjemlig atmosfære med hyggelige værelser og lækre fællesfaciliteter.

De unge kan være særligt sårbare ift. at tilegne sig de kompetencer, som det selvstændige voksenliv kræver. Derfor har de unge brug for at modnes i et mindre miljø, der tilbyder trygge, rummelige samt tydelige strukturerede rammer.

OPHOLDSSTEDETS MÅLGRUPPE

Opholdsstedet Askov Huse er der plads til 7 unge mellem 12-18 år. Der visiteres efter servicelovens  § 66, stk. 1, nr. 6 ligeledes er der mulighed for at fortsætte opholdet ud over det 18. år på efterværn efter serviceloven § 76.

De unge har problematikker som følge af omsorgssvigt samt autismespektrum- og tilknytningsforstyrrelser.

BEHANDLING OG PÆDAGOGIK

De unge på Askov Huse mødes med en pædagogisk tilgang, præget af et helhedsorienteret syn på den unges baggrund, herunder familieforhold, sociale - og følelsesmæssige udfordringer samt andre påvirkninger i barndommen. Vi har fokus på ressourcer og relationer, der kan være med til at løfte den unge i en positiv udvikling.

Vi ved af erfaring, at det er nødvendigt at skabe mentaliserende og nære relationer, før den unge fuldt ud kan indgå i fællesskabet. Den daglige struktur tilrettelægges derfor ud fra en psykodynamisk forståelse af den unge med afsæt i den unges følelsesmæssige udvikling samt den unges behov for tryghed og behov for at indgå i et fællesskab.