Du er her

Behandling gennem undervisning

På Søbæk Skole arbejder vi med udgangspunkt i at udvikle elevernes individuelle og forskellige sociale og faglige kompetencer og potentialer. Det er derfor nødvendigt at henvisende kommune – forældre eller opholdssted sammen med skolen – ved visitationen, definerer hvilke forventninger der er ift. Behandlings mål og faglige mål.  Det skal indskærpes, at ansatte på Søbæk skole i skoletiden lejrskoler mv. har det primære behandlingsansvar. Det betyder at alle behandlings og undervisningsopgaver ift. barnet / den unge i hovedsagen skal løses af ansatte fra skolen.  Ansvaret kan ikke uddelegeres til opholdssteder og forældre. Men vi kan samarbejde med dem om de problemer der opstår. 

Overordnet har vi for stedet defineret følgende målsætning: 

  • At personaler skal arbejde ud fra bevidstheden om – at skabe de bedste udviklings rammer og betingelser med det mål for øje, at give vore børn den individuelle undervisning han / hun har brug for og på det niveau han / hun kan kapere. Vi arbejder med ud fra at eleven hvis denne kan lære – Skal lære.
  • At ansatte på Søbæk skole planlægger undervisningen således at barnet , under hensyntagen til og i respekt for barnets sociale problemer opnår optimal muligheder for indlæring. Skolen planlægger ud fra de ” faglige fælles mål ” der stilles via ” Lov om folkeskole “
  • At personaler arbejder på at tildrage vore børn og unge nogle socialiseringsformer så han / hun kan fungere i et samspil med andre børn unge og voksne på Søbæk skole og udenfor. Børnene skal gennem det normsæt der hersker på Søbæk skole lære betydningen – respekten og ansvarligheden ift. Sig selv og omgivelser. Børn skal lære at forholde sig til egne udtryksformer hvorfor vi løbende i dagligdagen bearbejder – Sprog adfærd og udtryksformer.
  • At alle personaler som arbejder på Søbæk skole og som har et udviklingsansvar overfor vore børn og unge – arbejder loyalt ift de i Virksomhedsplan og Rutine beskrivelsens anførte forudsætninger og aftaler.
  • At arbejdet if. ovenstående så vidt muligt pågår i et positivt samarbejde med forældre og skole anbringende myndigheder og andre implicerede samarbejdspartnere. Forældrene skal medinddrages i og tage aktiv del i ansvaret – arbejdet og udviklingen omkring deres børn. (Se forældresamarbejde)
  • At Anbringende sociale myndighed i forløbet viser positiv interesse for at tilvejebringe løsninger sammen med skolen som er nødvendige ift. barnets udvikling.