Du er her

Behandlingsenheden

Behandlingsenheden er et korps af faglige ildsjæle, som på forskellige måder arbejder for at hjælpe børn og unge i øget trivsel.

Alle børn udvikler sig i de relationer som de er i og gode relationer er et vigtigt fundament for udviklingen af barnets selvreguleringskompetencer og mentaliseringsevne. Men nogle børn har af mange forskellige årsager, som kan være medfødte eller miljøbetingede, ikke fået udviklet de indre mestringsstrategier, der skal til for at kunne indgå i hensigtsmæssige samspil med andre.

I Behandlingsenheden har vi et særligt fokus på at fremme disse mestringsstrategier og hjælper børnene/de unge til bedre at kunne mærke og forstå deres indre liv. Afhængig af barnets/den unges behov tilbydes der bl.a.:  

 • Terapi- og samtaleforløb
 • Vredes- og traumehåndteringsforløb
 • Theraplay forløb til børn og deres forældre/primær kontaktperson
 • Nussa forløb til de 3-12 årige børn
 • ACT-forløb
 • Veje til ro via kroppen
 • Gruppeforløb
 • Sundhedsfaglig psykoeducation til børn/unge og deres ungevejleder

I det daglige behandlingsarbejde, er det de ansatte lærere, pædagoger og fagfolk på Søbæk, der dagligt løfter det primære specialpædagogiske arbejde og som yder en kæmpe indsats i dette arbejde. Behandlingsenheden involveres, når personalet har behov for bl.a.:

 • Faglig sparring
 • Supervision
 • Behandlingskonferencer
 • Undervisning
 • Intern uddannelse
 • Medicinhåndteringsforløb
 • Socialfaglig bistand/rådgivning
 • Udviklingskonsultation
 • Aktionslæring

Behandlingsenheden tilbyder desuden

 • Risikovurderinger
 • Vurdering af Refleksiv Funktionsniveau (RF)
 • NIP (The Neuropsychiatric Inventory )

Behandlingsenheden består af 1 psykolog, 1 socialsygeplejerske, 1 socialrådgiver samt 1 specialpædagogisk konsulent.

                            

   Tobias Hasselby Nielsen               Lena Carolina Svensson  
        
        Psykolog &                        Specialpædagogisk konsulent
        udviklingskonsulent                               & ACT trainer
       tobias@soebaek.dk                            lena@soebaek.dk 
                42907863                                            51730602

                             

              Mads Lawaetz                                Jette Thomsen
        Socialfaglig konsulent                        Socialsygeplejerske
         mads@soebaek.dk                           jette@soebaek.dk
                29804682                                            42901482