Du er her

Bryggervænget

Bryggervænget er et opholdssted for unge mellem 16-30 år med komorbide psykiske udfordringer. Der visiteres efter servicelovens § 107 og § 66. Vi har 5 pladser, der er særligt indrettede til beboere med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret.

Bryggervænget er et stille sted med faste rammer. Der er en meget struktureret hverdag med høj grad af forudsigelighed og regelmæssighed. De fleste af vores beboere har brug for ro og stilhed for at kunne fungere i dagligdagen. Vi tilbyder tryghed og plads til nærvær i familiære rammer, hvor den unge får medbestemmelse for eget liv.

Vi arbejder med principper for mentalisering og relationsdannelse som en del af hverdagen.

Målgruppe:

  • unge med Aspergers
  • unge med infantil autisme
  • unge med OCD
  • unge med skizofreni
  • unge med andre personlighedsforstyrrelser