Du er her

Bryggervænget

OM OPHOLDSSTEDET

Bryggervænget er et stille sted med faste rammer. Der er en meget struktureret hverdag med høj grad af forudsigelighed og regelmæssighed. De f leste af vores beboere har brug for ro og stilhed, for at kunne fungere i dagligdagen. Vi tilbyder tryghed og plads til nærvær i familiære rammer, hvor den unge får medbestemmelse for eget liv.

Vi har 5 pladser, der er særligt indrettede til beboere med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret.

OPHOLDSSTEDETS MÅLGRUPPE

Bryggervænget er et opholdsted for unge mellem 16 og 30 år. Der visiteres efter servicelovens § 107 og § 66.

Beboerne har typisk psykiske vanskeligheder indenfor autismespektret bl.a. Aspergers, Infantil autisme, OCD, Skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

METODE OG PÆDAGOGIK

Vi arbejder målrettet med beboere, der har behov for social træning for at kunne indgå i større sociale kontekster. Derfor sætter vi hygge, nærvær og tryghed i højsædet - hvilket kan ses og mærkes på alt hvad vi laver. Vores pædagogik tager udganspunkt i en mentaliserende tilgang til behandlingen. Vi arbejder relations- og helhedsorienteret samt prioriterer et godt samarbejde med alle interessenter i den unges netværk, da vi ved, at det er nøglen til god udvikling.