Du er her

Byg & Bo Integreret Botilbud med STU

Søbæk Kollegiet botilbud kombineret med STU på Søbæk skole

Dette tilbud målretter sig unge som har behov for et kombineret integreret tilbud med både Botilbud og STU. Det kan være en god ide at integrerer bodel med STU hvis man vi sikre en helheds orienteret løsning med sammenhæng. Fordelen er at det er samme medarbejder som har en fælles kultur og som sikrer og samarbejde ift fremmøde og langsigtede strategoer ift den unge.

Vi henviser til vores STU Søbæk som detaljeret skriver de værksteder vi har.

STU tilbuddet på Erhvervsskolen Søbæk er velegnet til unge, der med praktisk potentiale ønsker at beskæftige sig med værkstedsforløb og praktikker. Afprøv dig selv på et eller flere af vore mange værksteder inden for mekanik, bygge / anlæg, medie musik mv.

Er du bogligt motiveret og har lyst til at supplere det praktiske med undervisning, så er der også mulighed for det. STU forløbet suppleres derudover med flere praktikforløb i eksterne virksomheder.

 Alle STU elever tilbydes mulighed for at få kørekort.

Et kørekort åbner mange døre, så alle unge indskrevet på STU tilbydes på 2. eller 3. år at tage førerbevis.