Du er her

Dagligdagen på Søbæk Erhvervskole

Undervisningen er sammensat af en almen-, praktisk- og en undervisningsdel

Den almene del,  indeholder fag og emner om samfundsrelaterede forhold, husholdning, økonomi og det at skulle lære at klare sig selv. Du skal lære basal ansvarlighed som f.eks. at skulle stå op til tiden, planlægge hverdagen, holde orden, møde til tiden, stå til ansvar, handle ind, styre budgetter, betale regninger, udfylde jobansøgninger, forstå en lønseddel. Du skal lære at få din dagligdag til at fungere. Du skal opøves i at få sociale kompetencer, så du kan fungere i almene sammenhænge i et samfund, der af mange opleves som kompliceret. Du skal lære at skulle tage stilling og dermed ansvar for dit eget liv.

Den praktiske del indeholder alsidig spændende værksteds- undervisning på et eller flere af skolens mange værk- steder og tilbud. I disse værksteder får du indsigt og kendskab til arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold. Du skal opøves i at tage rigtige beslutninger, lære ansvar for dig selv og dine omgivelser. Du skal lære betydning af at være en god kollega og forstå normer og regler.

I undervisningsdelen, tilbydes du at opøve, genoptræne, repetere basale boglige færdigheder, såsom at læse, skrive, regne, sprog m.v. Du motiveres til undervisning i nødvendigt men begrænset omfang med henblik på at kunne basale færdigheder.

Skoledagen på STU Søbæk

Ungevejlederen på skolen vil i samarbejde med den unge og UU-vejlederen lave et individuelt skema for en aftalt periode. Planen skal laves så vi kan tage højde for og tilgodese den unges særlige behov og som mere fleksibelt medvirker til at sikre et acceptabelt fremmøde niveau.

STU-elever har mødepligt 840 timer årligt. Det er et lovkrav. Dette svarer til at vi på Søbæk skal lave et skema med mindst 21 timer ugtl. eller i gennemsnit 4,2 timer dagligt.  STU Søbæk tilbyder dog flere timer hvis den unge vil, kan og magter det. Mødetiden indgår i den drøftelse og opfølgning der er imellem skolen – den unge samt den UU Vejleder som bearbejder og laver uddannelsesplanen.

STU Søbæk – Værkstederne har således åbent fra mandag til torsdag fra 8—15 og fredag 8 – 14.  I alt 200 skoledage årligt i 40 uger.

Afklaringsforløb

Besøg & Praktik

Inden du starter på STU Søbæk er det en god ide at finde ud af, om Søbæk er det rette miljø og tilbud for dig og om vi har de aktiviteter og værksteder som tilgodeser dine behov.

På Erhvervsskolen Søbæk tilbyder vi derfor at du kan komme på prøve eller i praktik inden vi aftaler endelig opstart.

Dette forløb vil vejledende vare én uge.

Når du er startet på STU så kan vi med dig og din UU vejleder aftale, at der skal være et afklaringsforløb op til 12 uger.

Afklaringsforløbet på 12 uger

Den unge indleder typisk uddannelsen med et 12 ugers afklarende forløb hvor den unge afprøver tilbuddet. Det er almindeligvis planlagt således, at den unge i forløbet vil få af prøvet interessefelter på flere forskellige værksteder i typisk 6 moduler af 2 uger. Afklaringsforløbet på Søbæk Erhvervsskole medvirker til at afdække den unges foreløbige sociale og praktiske kompetencer og de potentialer der kan udvikle den unge. Ligeledes afdækkes den unges ønsker og muligheder, for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.