Du er her

Dalbo

Dalbo er et opholdssted for unge med behov for ro og omsorg. Der visiteres efter servicelovens § 107 og § 66,5 og vi har plads til 8 beboere i alderen 15-30 år.

Vi arbejder med fast struktur for at skabe tryghed og forudsigelighed for beboerne. Det gør vi bl.a. med dag- og ugeskemaer samt piktogrammer, der er specielt tilpasset den enkelte beboers funktionsniveau. Vi arbejder med mentalisering og hjælper beboerne til - på sigt - at tilegne sig kompetencer til mestring af eget liv.

Derudover fylder motion og bevægelse meget i hverdagen, da det giver god energi og bidrager til at opbygge sociale relationer. Vi har flere dyr på Dalbo, bl.a katte og høns. Dyrene er nemme og ukomplicerede at være sammen med, men giver alligevel en følelse af ansvar.

Målgruppe:

Beboerne på Dalbo har et stort støttebehov, og kan f.eks. have:

  • hjerneskade
  • autisme
  • OCD
  • skizofreni
  • borderline
  • andre personlighedsforstyrrelser