Du er her

Det sociale arbejde

Undervisning eller behandling?    

Behandlingsbevidsthed

Søbæk Skole er primært et dagsbehandlingstilbud med undervisning tilknyttet. Vi er pr. definition ikke en skole, men i hovedsagen et behandlingstilbud. Alle børn på Søbæk skole er indskrevet primært med udgangspunkt i deres sociale dysfunktioner og behandlingsmæssige behov. Børnene kan være utilpassede eller udviklingsforstyrrede

Det betyder at det sociale arbejde er primært, men også at børnene de unge på trods af deres vanskeligheder skal tilbydes en undervisning der gør at barnet udviklet sig optimalt fagligt. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem dårlig adfærd og manglende sociale kompetencer og barnets faglige niveau og mulighed for faglige udfordringer. Mange af vore børn skal altså sideløbende med dårlige sociale kompetencer tilbydes undervi

sning på et aldersvarende fagligt niveau, hvis det kan lade sig gør. Det er altså ikke kun læreren, som har ansvaret for undervisning og det er ikke kun pædagogen som skal skabe de sociale rammer.  Det er et fælles ansvar.

Behandling – Undervisning

På Søbæk Skole arbejder vi med udgangspunkt i at udvikle elevernes individuelle og forskellige sociale og faglige kompetencer og potentialer. Det er derfor nødvendigt at henvisende kommune – forældre eller opholdssted sammen med skolen – ved visitationen, definerer hvilke forventninger der er ift. Behandlings mål og faglige mål.  Det skal indskærpes, at ansatte på Søbæk skole i skoletiden lejrskoler mv. har det primære behandlingsansvar. Det betyder at alle behandlings og undervisningsopgaver ift. barnet / den unge i hovedsagen skal løses af ansatte fra skolen.  Ansvaret kan ikke uddelegeres til opholdssteder og forældre. Men vi kan samarbejde med dem om de problemer der opstår.