Du er her

Erhvervsskolen Søbæk

Erhvervsskolen Søbæk er et skole-/dagbeskæftigelsestilbud med plads til kloge hænder og hoveder.

På Erhvervsskolen Søbæk kombinerer vi boglig og praktisk undervisning og der undervises i begrænset fagrække jf. folkeskoleloven § 33,4. Der er mulighed for at færdiggøre grundskolen, gennemføre en STU eller være i en §103/§104 foranstaltning.

Behandlingen er centreret om en kognitiv tankegang, hvor eleven selv skal lære at italesætte egne behov, mål og ønsker. Eleven skal lære at udtænke alternative handle- og tankemønstre, der ikke er baseret på deres umiddelbare og måske ukonstruktive følelsesmæssige tilstand. Vi arbejder for, at eleven i stedet bliver i stand til at udforme fremtidige handlestrategier ud fra egen personlighed og selvforståelse.

Der er mulighed for transport til/fra bosted eller hjem.

 

Erhvervsskolen Søbæk tilbyder

Vi tilbyder tværfaglig undervisning og vi integererer teori og praksis på alle vores værksteder, herunder:

 • auto
 • smed
 • træ
 • murer
 • køkken
 • behandling: Nada, massage og samtale
 • idræt
 • undervisning (praktisk og boglig)
 • grøn/byg

Erhvervsskolen Søbæk indskriver:

 • praktisk motiverede elever
 • elever fra 6.-10. klasse
 • elever til STU-forløb
 • unge jf. sel. § 103 og § 104

  Erhvervsskolens målgruppe:

  • unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker
  • unge med udviklingsforstyrrelser
  • unge med ADHD og/eller autisme
  • unge med kognitive og mentaliseringsproblematikker
  Undervisningen

  Den almene del indeholder fag og emner om samfundsrelaterede forhold, husholdning, økonomi og det at skulle lære at klare sig selv. Du skal lære basal ansvarlighed som f.eks. at skulle stå op til tiden, planlægge hverdagen, holde orden, møde til tiden, stå til ansvar, handle ind, styre budgetter, betale regninger, udfylde jobansøgninger, forstå en lønseddel. Du skal lære at få din dagligdag til at fungere. Du skal opøves i at få sociale kompetencer, så du kan fungere i almene sammenhænge i et samfund, der af mange opleves som kompliceret. Du skal lære at skulle tage stilling og dermed ansvar for dit eget liv.

  Den praktiske del indeholder alsidig spændende værkstedsundervisning på et eller flere af skolens mange værksteder og tilbud. I disse værksteder får du indsigt og kendskab til arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold. Du skal opøves i at tage rigtige beslutninger, lære at tage ansvar for dig selv og dine omgivelser. Du skal lære betydningen af at være en god kollega og forstå normer og regler.

  I undervisningsdelen tilbydes du at opøve, genoptræne, repetere basale boglige færdigheder, såsom at læse, skrive, regne, sprog m.v. Du motiveres til undervisning i nødvendigt -men begrænset - omfang med henblik på at kunne basale færdigheder.