Du er her

Grundskole

Skole-dagbehandling på Søbæk Skole samt Førskoletilbud

På Søbæk Skole inkluderer vi ekskluderede børn og unge  fra indskoling 0. til 10. klasse . Vi visiterer undervisningspligtige børn og unge fra 0. til 10. klasse , som af forskellige årsager er seregeret “ekskluderet”  fra folkeskolens almindelige skoletilbud, fordi de ikke fungerer optimalt i almene sammenhænge, og som derfor har behov for et særligt undervisningstilbud. 

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres specielle pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække men under behørigt hensyntagen til barnets særlige behov.

Børn og unge er forskellige og skal derfor have forskellige tilbud, der tilgodeser deres individuelle behov, hvad enten eleven er bogligt eller praktisk motiveret.

SØBÆK ØST består nu af afdelingerne:

Skolen på Kærsangervej Holbæk  Afdelingsleder Astrid Barslund, 59248305, astrid@soebaek.dk

 • Boglig afdeling fra indskoling med tilbud om fuld fagrække.
 • Indskriver grunskoleelever 0. til 6. klasse.  Deruover indskriver afdelingen børn fra 4 til 7 år til Søbæks Førskoleafdeling.
 • Efter 6. klasse overflyttes elever til Afd. Søbæksparken Jyderup, der arbejder målrettet på, at eleven kan gennemføre en afgangsprøve.
 • Målgruppe bredt betragtet:
  • Børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser.
  • Introverte børn.
  • Børn med kognitive problemer og relationsvanskeligheder.

Skolen Ibs Mølle Ligger i Mørkøv. Afdelingsleder Tine Rasmussen, 59248307, tiner@soebaek.dk

 • Boglig afdelings med tilbud om fuld fagrække.
 • Indskriver elever 6. til 10. klasse.
 • Målgruppe bredt betragtet:
  • Børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser.
  • Introverte børn
  • Børn med kognitive problemer og relationsvanskeligheder.
  • Unge med kognitive og mentaliseringsproblemer.

Erhvervsskolen Stigs Bjergby. Ligger i Stigs Bjergby.  Afdelingsleder Mike Motet, 59248312, mike@soebaek.dk

 • Kombineret boglig og praktisk afdeling.
 • Indskriver:
  • Grundskoleelever fra 5. til 10. klasse.
  • Elever til STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
  • Elever til EMU-forløb efter LAB- og LAS-loven.
  • Afdelingen visiterer desuden unge i beskyttet værksted eller aktivitetstilbud jfr. Sel. §103 & § 104. 

SØBÆK VEST består af følgende afdelinger:

Skolen i Søbæksgården Jyderup. Afdelingsleder Jesper Rasmussen, 59248310, jesper@soebaek.dk

 • Boglig afdeling med tilbud om fuld fagrække, der målrettet fører elever til afgangsprøve.
 • Indskriver elever fra 6. til 10. klasse.
 • Der tilbydes i samarbejde med Holbæk Kommune HF Højereforberedelseseksamen i enkeltfag
 • Målgruppe bredt betragtet:
  • Unge med personlighedsforstyrrelser, angst og identitetsvanskeligheder.
  • Unge med kognitive problemer.
  • Unge med kommorbide psykiske vanskeligheder.

Erhvervsskolen Søbæk – STU Søbæk. Afdelingsleder Jacob Sandau, 59248314 , jacob@soebaek.dk

 • Kombineret boglig og praktisk afdeling. Der undervises fra 8. klasse i begrænset fagrække jfr. Fsl. § 33,4
 • Indskriver:
  • Grundskoleelever fra 7. til 10. klasse.
  • Uge mellem 16 og 25 år til STU ” Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”.
  • ELever til EMU ” Erhvervs-, modnings- og udviklingsklasse”. Efter LAB- og LAS-loven.
  • Unge i ” beskyttet værksted - aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.
 • Målgruppe bredt betragtet:
  • Praktisk motiverede unge.
  • Unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker.
  • Unge med udviklingsforstyrrelser, ADHD, Asperger.
  • Unge med kognitive problemer og mentaliseringsproblemer.