Du er her

Grundskole

Skole dagbehandling på Søbæk Skole samt Førskoletilbud

På Søbæk Skole inkluderer vi ekskluderede børn og unge  fra indskoling 0. til 10. klasse . Vi visiterer undervisningspligtige børn og unge fra 0. til 10. klasse , som af forskellige årsager er seregeret “ekskluderet”  fra folkeskolens almindelige skoletilbud, fordi de ikke fungerer optimalt i almene sammenhænge, og som derfor har behov for et særligt undervisningstilbud. 

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres specielle pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække men under behørigt hensyntagen til barnets særlige behov.

Børn og unge er forskellige og skal derfor have forskellige tilbud, der tilgodeser deres individuelle behov. På Søbæk Skole har vi indrettet os med en Øst & Vest afdeling, der hver for sig arbejder med forskellige målgrupper ift alder og problematikker. Vi kan derfor tage individuelle hensyn og give tilbud, der tilgodeser de fleste børns forskellige behov, hvad enten eleven er bogligt eller praktisk motiveret.

SØBÆK ØST består nu af afdelingerne:

Skolen på Kærsangervej Holbæk  Afd. Leder Astrid Barslund 59248305. astrid@soebaek.dk

Boglig afdeling fra indskoling med tilbud om fuld fagrække

Indskriver grunskoleelever  0 til 8 klasse.  Deruover indskriver afdelingen børb fra 4 til 7 år til Søbæks Førskoleafdeling.

Efter 8 klasse overflyttes elever til Afd. Søbæksparken Jyderup, der arbejder målrettet på at  eleven kan gennemføre en afgangsprøve.

Målgruppe bredt betragtet børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder.

 

Skolen Ibs Mølle Ligger i Mørkøv. Afd. leder Tine Rasmussen 59248307 tiner@soebaek.dk Boglig afdeling med fuld fagrække.

Afdelingen Indskriver elever 6 til 10 klasse.

Målgruppe bredt betragtet børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer og relationsvanskeligheder.

Unge med kognitive problemer og mentaliserings problemer.

Erhvervsskolen Stigs Bjergby. Ligger i Stigs Bjergby.  Afd leder Mike Motet 59248312 mike@soebaek.dk

Afdelingen underviser grundskoleelever fra 5. til 10. klasse. Afdelingen underviser endvidere elever indskrevet til STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Derudover EMU forløb efter Lab. og Las. loven.

Afdelingen visiterer unge i beskyttet værksted eller aktivitetstilbud jfr. Sel. §103 & § 104. 

SØBÆK VEST består af følgende afdelinger.

 

Skolen i Søbæksgården Jyderup. Afd. Leder Jesper Rasmussen 59248310 jesper@soebaek.dk

Afdelingen underviser elever fra 6. til 10. klasse. Der undervises så vidt muligt med fuld fagrække.
Der tilbydes i samarbejde med Holbæk kommune HF Højereforberedelseseksamen i enkeltfag.

ISS-klasserne - Identitet–Selverkendelse-Selvopfattelse.   

Boglig afdeling med fuld fagrække der målrettet fører elever til afgangsprøve.

Indskriver elever fra 4. til 10. klasse samt HF Enkeltfag.

Unge med personligheds forstyrrelser, Angst og identitetsvanskeligheder.

Unge med kognitive problemer.

Unge med kommorbide psykiske vanskeligheder,

Erhvervsskolen Søbæk – STU Søbæk. Afdelingsleder Jacob Sandau  59248314 jacob@soebaek.dk

Erhvervsskolen visiterer grundskoleelever fra 7. til 10. klasse.

Kombineret boglig praktisk. Der undervises i begrænset fagrække jfr. Fsl. § 33,4  

Derudover visiteres unge mellem 16 & 25 år til STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.  & EMU ” Erhvervs, modning og udviklingsklasse”. Efter Lab  og Las loven. Ligeledes visiteres unge indskrevet i ” beskyttet værksted - aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.

Målgruppe overordnet.

Praktisk motiverede unge. Unge med adfærd kontakt og trivsels problematikker.

Unge med udviklingsforstyrrelser, Adhd Asperger,

Unge med kognitive problemer og mentaliserings problemer.