Du er her

Grundskole

Grundskole / dagbehandling fra Førskoleniveau - Indskoling og til 10 klassetrin samt STU & EMU 

På Søbæk skole “inkluderer” vi undervisnings pligtige børn og unge, fra 1 til 10 klasse , som af forskellige årsager er  seregeret “ekskluderet”  fra folkeskolens almindelige skoletilbud, fordi de af forskellige årsager ikke fungerer optimalt i almene sammenhænge og som derfor har behov for et særligt undervisningstilbud. 

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres special pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække men under behørigt hensyntagen til barnets særlige behov.

Børn og unge er forskellige og skal derfor have forskellige tilbud der tilgodeser deres individuelle behov. På Søbæk skole har indrettet os med en Øst & Vest afdeling der hver for sig arbejder med forskellige målgrupper ift alder og problematikker. Vi kan derfor tage individuelle hensyn og give tilbud tilgodeser de fleste børns forskellige behov, hvad enten eleven er bogligt eller praktisk motiveret.

Afdelinger på Søbæk skole - Søbæk Øst og Søbæk Vest.

Søbæk Skole er opdelt i Søbæk Øst og Søbæk Vest. Formålet med dette er at sikre en bedre sammensætning i de meget forskellige målgrupper af børn og unge som vi har på Søbæk.

SØBÆK ØST består af afdelingerne:

Skolen på Kærsangervej Holbæk

Afd. Leder Astrid Barslund 59248305. astrid@soebaek.dk

  • Indskriver børn til specialbørnehave fra 4 år til indskoling 
  • Boglig afdeling fra indskoling med tilbud om fuld fagrække . Indskriver elever fra indskoling 1 til 7 klasse.

Efter 7 klasse overflyttes elever til Søbæksparken, der arbejder målrettet på FP niveau.

Målgruppe bredt betragtet børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder.

Skolen Ibs Mølle Ligger i Mørkøv

Ligger smukt placeret i Mørkæv i i landlige omgivelser og smuk natur.

Afd. leder Tina Rasmussen  59248307 tine@soebaek.dk Boglig afdeling med fuld fagrække.

Indskriver elever 6 til 10 klasse.

Målgruppe bredt betragtet børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder.

Unge med kognitive problemer og mentaliserings problemer.

Erhvervsskolen Stigs Bjergby. Ligger i Stigs Bjergby.

Afdelingen underviser elever fra 6 til 10 klasse

Afd leder Mike Motet 59248312 mike@soebaek.dk

Kombineret boglig praktisk. Der undervises i begrænset fagrække jfr. Fsl. § 33,4

Afdelingen underviser endvidere elever indskrevet til STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Derudover EMU forløb efter Lab. og Las. loven.

Unge i beskyttet værksted eller aktivitetstilbud jfr. Sel. §103 & § 104.  Til Søbæk Øst afdeling visiterer fortrinsvis børn mellem 1 til 10 klasse, samt behov for STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.

Målgruppe overordnet : Bredt betragtet børn og unghe med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn med kognitive problemer relations og tilpasningsproblemer. 

SØBÆK VEST består af følgende afdelinger.

 

Skolen i Søbæksgården Jyderup. ISS Klasserne.

ISS-klasserne - Identitet–Selverkendelse-Selvopfattelse   

Afdelings Leder Jesper Rasmussen 59248310 jesper@soebaek.dk

Boglig afdeling med fuld fagrække der målrettet fører elever til afgangsprøve.

Indskriver elever fra 4 til 1 0 klasse samt HF Enkeltfag.

Unge med personligheds forstyrrelser, Angst og identitetsvanskeligheder.

Unge med kognitive problemer.

Unge med kommorbide psykiske vanskeligheder,

Erhvervsskolen Søbæk – STU Søbæk.

Erhvervsskolen visiteres unge fra 7 klasse til 10 Klasse.

Afdelingsleder Dorthe Elly Johansen 59248314 dorthe@soebaek.dk

Kombineret boglig praktisk. Der undervises i begrænset fagrække jfr. Fsl. § 33,4 

Derudover visiteres unge mellem 16 & 25 år til STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.  & EMU ” Erhvervs, modning og udviklingsklasse”. Efter Lab  og Las loven. Ligeledes visiteres unge indskrevet i ” beskyttet værksted - aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.

Målgruppe overordnet.

Praktisk motiverede unge. Unge med adfærd kontakt og trivsels problematikker.

Unge med udviklingsforstyrrelser, Adhd Asperger,

Unge med kognitive problemer og mentaliserings problemer.

 

Mulighed for 11 Skoleår på Søbæk Skole.

 

Bemærk. Visse elever kan have har ret til undervisning i 11-12 år.  Mange af de elever der indskrives med specialpædagogiske behov på Søbæk har haft et ustabilt og usammenhængende skoleforløb og mange er ikke automatisk klar til at forlade skolen efter 10 klasse. Derfor gælder særlige vilkår og Jfr. LFS: §4 stk. 2. Disse elever kan efter vurdering fra Pædagogisk psykologisk rådgivning og henvisende kommune blive tilbudt et 11 skoleår.

Værd at vide Link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175630

For yderligere vejledning så kontakt Erik Filthuth på 51213050.