Du er her

Historie og tilbageblik

Behandlingsstederne Søbæk fylder 35 men Søbæk skole 

Behandlingsstederne Søbæk fyldte 33 år den 28. maj 2018. Vi startede Bakkegården i Knabstrup 1985. Men selve skoledelen, som senere kom til at hedde Søbæk skole startede i 1993 og ka i år 1 august fejre 25 lykkelige år.Det hele er gået alt for stærkt.Vi fik oprindeligt undervist vore beboere fra vore egne opholdssteder på Kildebjergskolen i Mørkøv, men som årene gik måtte vi konstatere at vore unge med særlige behov var vanskelige at rumme i kommunalt regi. Vi begyndte ved en tilfældighed dengang i 1993 at etablere “hjemmeundervisning” jf. friskolelovens § 34. Vi havde ikke dengang en idé om, hvad den beslutning senere kom til at medføre. Vi har vækstet lige siden og indtil nu haft gennem de sidste 25 år indskrevet mere end 1260 børn og unge gennem årene. Det er vildt og vi satser fortsat på de gode historier. Der viste sig hurtigt fra starten et enormt behov for, at vi ud over, at undervise “ egne børn og unge “ også kunne tilbyde, at undervise eksterne børn og unge med særlige behov fra andre kommuneskoler omkring os. Vi har fra starten og sidenhen udbygget samarbejdet med mange socialrådgivere og skolefolk / ppr i kommuner omkring os og på både Sjælland og Bornholm. Hurtigt blev samarbejdet udvidet, så vi samtidig tilbød, at undervise børn og unge fra vore kollegiale samarbejdspartnere på de opholdssteder og plejefamilier der er omkring oplandet. Vi har også i den sammenhæng opbygget et fantastisk samarbejde til mange samarbejdspartnere.

Vi siger tak til jer alle for tilliden for uden jer - ingen Søbæk.

Søbæk skole har siden starten i 1993 udvidet og knopskudt med flere spændende afdelinger. Ikke efter dybe overvejelser, men fordi behovet har vist sig undervejs og vi, syntes vi selv – var undervejs har været gode til at løse de nye opgaver vi fik af kommunerne. Det er selvfølgelig ikke en succes at mange børn ikke kan fungere i almindelige sammenhænge, Men for os er det alligevel en succes at mange samarbejdspartnere har tillid til os og det vi præsterer. Vores motto er at ” man er aldrig bedre end den sidste fiasko”. Vi har i dag på Søbæk generelt mange tilbud der tilgodeser de fleste børn og unges særlige behov. Vi hviler ikke på laurbærrene og udvikler os ift. de behov der er og de ønsker vi møder.Succesen skyldes ikke mindst vores vanvittig gode og uddannede medarbejdere, både nuværende men bestemt også gode “ gamle “ medarbejdere.

Tak til alle der har været med på rejsen. Vi kæmper os frem til guldbrylluppet.

På Søbæk inkluderes ellers ekskluderede elever og tro mig - vi gør en forskel.

Med venlig hilsen Annette & Erik Filthuth.

 

Tilbageblik 

Allan og Filler købte Bakkegården Knabstrup sammen.  Den 1 Juli 2017 har Erik & Annette Filthuth solgt virksomheden Søbæk til Team Olivia Danmark, som er en nordisk professionel  organisation der tilbyder omsorg . hjælp og pleje samt behandlings opgaver til udsatte borgere.Vi købte det gamle plejehjem i Knabstrup den 28 Maj 1985 hvor vi fik nøglerne af daværende Kommunaldirektør Torben Mortensen og Borgmester Hans Roth. Vi ændrede navn til Bakkegården. I starten var højeste mål at få en plejetilladelse til 4 unge, men det var svært ikke mindst fordi vi var 2 mænd der etablerede stedet og på det tidspunkt ikke uddannet. Efter en hård fødsel er det ellers gået slag i slag. Frem til 1993 var vi således “kun” et opholdssted.Vi fik vore børn og unge undervist på lokal Kildebjergskole, men set i lyset af at vore unge med særlige behov var vanskelige at rumme i det regi, begyndte vi at etablere “hjemmeundervisning” jfr friskolelovens § 34.Dette skete i det vi dengang kaldte “Bakkebo” skolen som lå i anden bygning i Knabstrup. Vi startede med at ansætte en lærer Dan Jørgensen, som sammen med stedets pædagoger Lotte, Annette og Conni underviste i et flot alternativt undervisnings miljø. Vi havde ingen ambition eller idé om, hvad den beslutning ville medføre.

Der viste sig hurtigt et enormt behov for at få undervist også kommuner andre børn der af forskellige årsager ikke fungerede i et traditionelt skoleforløb. Der var pludselig ikke lokaler nok, så tilfældigvis var Søbæksgården til salg. Det var jo spændende at købe den ikke mindst fordi den bygning havde særlig betydning for Filler, fordi han selv havde gået i skole der hele barndommen og taget Realeksamen der. Forventningen var at vi så kunne undervise vist nok op til 22 unge.Men det viste sig hurtigt at det ikke var nok. Søbæk skole har sidenhen knopskudt flere steder. Ikke efter dybe overvejelser, men fordi behovet har vist sig og vi, syntes vi selv – var gode til at løse de opgaver vi fik af kommunerne.

1985 – Bakkegården Knabstrup. Vi starter med 4 unge. 

1993 – Bakkebo skolen etableres i Knabstrup for interne børn fra Bakkegården og sidenhen for eksterne børn og unge.

1994 – Filler gifter sig med Annette, og så kommer der for alvor skub i tingene.

1997 – Søbæk skolen “fødes” i Jyderup ved køb af Søbæksgården. Behovet for at etablere skoletilbud for eksterne elever er stor.

 2001 – Stigs Bjergby skole købes af Tornved kommune. På afdelingen etableres vores første Erhvervsskole.

2001 – Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 som liger ved Skarridsø købes med det formål at etablere ny afd. af vores Opholdssted Bakkegården. Således ahr vi en afd. for store unge og en afd. for mindre børn.

2005 – Erhvervsskolen Søbæk Slagelsevej 9 Jyderup Købes efter at det daværende Jyderup Privatskole må lukke. På Afd etebleres Søbæk kollegiet som nyt tilbud og vi udbygger vores Erhvervsskolen .  

2005 – Opholdsstedet Bakkegården Knabstrup udlejes til 3 mand.

2006 – Afd. Skolevej 10 Jyderup som også tidligere var en del af Jyderup Privatskole købes og vi udvider  Søbæk Kollegier med  4 helt nye boenheder.

2006 – Opholdsstedet Bakkegården Jyderup fra Lerchehuset Slagelsevej 12 til Slagelsevej 9 til de lokaler Søbæk kollegiet var i.

2007 – Rønnegården som var tidligere Psykiatrisk opholdssted under Vestsjællands Amt , købes af Holbæk kommune. Der etableres et nyt og selvbestaltet koncept for særligt belastede unge. 

2008 -  Søbæk Kollegiet udvider målgruppen tilbud med 3 Lind & Risørhuse i Søbæksparken  

2011 – Opholdstedet Bakkegården Knabstrup overtages igen Godkendes af Holbæk Kommune til 10 unge  jfr § 66.5 & §107

2012 – Bostedet Søbæk kollegiet etablerer sig på Slagelsevej 13. Godkendes af Holbæk kommune til § 107 & § 66,5

2012 – Opholdsstederne Bakkegården Knabstrup & Jyderup skifter navn til Behandlingsstederne Søbæk - Opholds & Bostederne  Søbæk  Afd. Jyderup & Knabstrup.

2013 - Søbæk Kollegiet udvider med endnu en beboelse i Søbæksparken

2013 – Opholdsstedet Bryggervænget Autismecenter Bryggervænget Søbæk Afdeling Jyderup etableres godkendes.Godkendelse til Sel §66,5 & §107. Der er ansøgt til §108. 

2014 – Opholdsstedet Søbæk afd. Skovbrynet  etableres godkendes som nyt Opholdssted for ialt i dag 5 unge med helt særlige udfordringer.

2015 – Behandlingsstederne Søbæk fylder 30 år og vi rundede samtidig elev nr 1000

2016 - Søbæk kollegiet udvider med 3 beboelser på Drivtåsvej, Dyremodevej og Søæbksparken 1 Jyderup

2016 – Søbæk Skole køber skolen " Ibs mølle" i Mørkøv ,som indgår som ny skole afdeling for børn og unge. 

2017 - Søbæk kollegiet udvider med døgn afdeling på Kalundborgvej 83 i Holbæk. Bosted for unge med særlige udfordringer.

2017 – Historisk begivenhed. Erik & Annette Filthuth sælger ” livsværket ” til Team Olivia Danmark som er en del af en nordisk organisation ” Olivia group” der har sociale virksomheder i hele Norden.  Erik og Annette Filthuth fortsætter på uændrede vilkår i virksomheden.

2018 - Opholdsstedet Dalbo på Tuse Næs starter som Socialpsykriatrisk tilbud . 

2019 -

 • Vi etablerer nyt Opholdssted som aflastningstilbud i Jyderup for 6 beboere.
 • Vi etablerer tilbud med "korttids anbringelser. " Afklaringsforløb og akut døgnpladser.
 • Vi etablerer " Overvåget samvær "
 • Vi laver på Søbæk Skole Afd Kærsangervej " Førskoletilbud " for mindre børn fra 4 til 6 år.  

Aktuelt i dag på vore steder 2019.

 • På Søbæk skolen  er der indskrevet 160 børn og unge.
 • 110 børn og unge grundskole 1-10 klasse Undervisning & Dagbehandlng
 • 35 Unge indskrevet i STU & EMU forløb
 • 15  Unge på Voksen støtte §103 & § 104
 • På Opholds & Bostederne Søbæk er der indskrevt 77 beboere
 • 42 Børn og unge indskrevet på vore 5 Opholdsteder
 • 35 Unge indskrevet på Bostederne Søbæk kollegiet
 • 175 Ansatte ialt – Lærere , Pædagoger, Håndværkere mm
 • 1275 børn og unge har der været indskrevet siden opstarten i 1985.
 • 15 Skolebusser henter og bringer omtrent 80 børn hver dag til og fra skole

Det er i sagens natur ikke en succes, at så mange børn og unge har hjælp behov, men når det er sagt så er vi faktisk stolte over at vi, når nu behovet er der gennem alle 30 år ikke har haft en eneste ledig plads. Vi har altid været fuldt normeret. Vi mener det må sige noget om kvaliteten i vores arbejde. Dette skyldes ikke mindst alle vore medarbejdere gennem tiderne som har gjort et kolossalt godt stykke arbejde.

Derudover skyldes det et særdeles godt samarbejde med mange omkringliggende Opholdssteder & Plejefamilier som bl.a i dagligdagen samarbejder med Søbæk Skole.

Søbæk i krystalkuglen – Perspektiver for fremtiden.

Søbæk er pr 1 Juli 2017 solgt til Team Olivia Danmark. Behandlingsstederne Søbæk er pr 1 Juli 2017 solgt til Team Olivia Danmark og indgår nu i deres koncern organisation. Dette sker af 2 årsager. For det første fordi Erik & Annette Filthuth ud fra et fremtidssigte skal forholde sig til hvad der skal ske med virksomheden den dag de frolader arbejdsmarkedet ( Den dag kommer uundgåeligt ) og for det andet for at sikre at vore tilbud er ” Langtidsholdbare og kan forsætte professionelt også fremover. Erik og Annette Filthuth fortsætter i virksomheden og indgår med Team Olivia og Landechef Direktør Jan Wilken i et tæt samarbejde om at bevare " Søbæk ånden " og fortsat udvikle virksomheden.

Motto passende for Søbæk.:

Man siger at " når forandringens vinde blæser bygger nogle Læhegn og andre Vindmøller" . På Søbæk udvikler vi os i takt med den virkelighed vi lever i og de behov der er. Man siger " At man skal huske at man aldrig er bedre end den sidste fiasko!" . Det er vi meget bevidste om. Ikke noget med at hvile på Laurbærene. Til sidst " Rettidig omhu !"  . Har vi tyv stjålet fra gamle AP Møllerfor med Rettidig omhu er at vi konstant har respekt for både borgere forældre og respekt for at de tilbud vi laver matcher kommunernes behov i reskekt for de begrænsninger der er i økonomi.  Til sidst " Fremtiden kommer af sig selv det gør fremskridt ikke " . På Søbæk er vi meget bevidste om, at vi til stadighed skal udvikle og vedlogeholde vore tilbud så de er bæredygtige og " langtidsholdbare " så vi kan eksistere også i fremtiden. På Søbæk tager vi kampen op og opstiller os til fremtiden.