Du er her

Historie og tilbageblik

Behandlingsstederne Søbæk fylder 33 men Søbæk skole runder sølvbryllupsalderen og fylder 25 år.

Behandlingsstederne Søbæk fyldte 33 år den 28. maj 2018. Vi startede Bakkegården i Knabstrup 1985. Men selve skoledelen, som senere kom til at hedde Søbæk skole startede i 1993 og ka i år 1 august fejre 25 lykkelige år.Det hele er gået alt for stærkt.Vi fik oprindeligt undervist vore beboere fra vore egne opholdssteder på Kildebjergskolen i Mørkøv, men som årene gik måtte vi konstatere at vore unge med særlige behov var vanskelige at rumme i kommunalt regi. Vi begyndte ved en tilfældighed i 1993 at etablere “hjemmeundervisning” jf. friskolelovens § 34.  

Vi havde ikke dengang en idé om, hvad den beslutning senere kom til at medføre. Vi har vækstet lige siden og indtil nu haft gennem de sidste 25 år indskrevet mere end 1260 børn og unge gennem årene. Det er vildt og vi satser fortsat på de gode historier. Der viste sig hurtigt fra starten et enormt behov for, at vi ud over, at undervise “ egne børn og unge “ også kunne tilbyde, at undervise eksterne børn og unge med særlige behov fra andre kommuneskoler omkring os. Vi har fra starten og sidenhen udbygget samarbejdet med mange socialrådgivere og skolefolk / ppr i kommuner omkring os og på både Sjælland og Bornholm. Hurtigt blev samarbejdet udvidet, så vi samtidig tilbød, at undervise børn og unge fra vore kollegiale samarbejdspartnere på de opholdssteder og plejefamilier der er omkring oplandet. Vi har også i den sammenhæng opbygget et fantastisk samarbejde til mange samarbejdspartnere.

Vi siger tak til jer alle for tilliden for uden jer - ingen Søbæk.

Søbæk skole har siden starten i 1993 udvidet og knopskudt med flere spændende afdelinger. Ikke efter dybe overvejelser, men fordi behovet har vist sig undervejs og vi, syntes vi selv – var undervejs har været gode til at løse de nye opgaver vi fik af kommunerne. Det er selvfølgelig ikke en succes at mange børn ikke kan fungere i almindelige sammenhænge, Men for os er det alligevel en succes at mange samarbejdspartnere har tillid til os og det vi præsterer. Vores motto er at ” man er aldrig bedre end den sidste fiasko”. Vi har i dag på Søbæk generelt mange tilbud der tilgodeser de fleste børn og unges særlige behov. Vi hviler ikke på laurbærrene og udvikler os ift. de behov der er og de ønsker vi møder.Succesen skyldes ikke mindst vores vanvittig gode og uddannede medarbejdere, både nuværende men bestemt også gode “ gamle “ medarbejdere.

Tak til alle der har været med på rejsen. Vi kæmper os frem til guldbrylluppet.

På Søbæk inkluderes ellers ekskluderede elever og tro mig - vi gør en forskel.

Med venlig hilsen Annette & Erik Filthuth.

 

Tilbageblik 

Allan og Filler købte Bakkegården Knabstrup sammen.  Den 1 Juli 2017 har Erik & Annette Filthuth solgt virksomheden Søbæk til Team Olivia Danmark, som er en nordisk professionel  organisation der tilbyder omsorg . hjælp og pleje samt behandlings opgaver til udsatte borgere.Vi købte det gamle plejehjem i Knabstrup den 28 Maj 1985 hvor vi fik nøglerne af daværende Kommunaldirektør Torben Mortensen og Borgmester Hans Roth. Vi ændrede navn til Bakkegården. I starten var højeste mål at få en plejetilladelse til 4 unge, men det var svært ikke mindst fordi vi var 2 mænd der etablerede stedet og på det tidspunkt ikke uddannet. Efter en hård fødsel er det ellers gået slag i slag. Frem til 1993 var vi således “kun” et opholdssted.Vi fik vore børn og unge undervist på lokal Kildebjergskole, men set i lyset af at vore unge med særlige behov var vanskelige at rumme i det regi, begyndte vi at etablere “hjemmeundervisning” jfr friskolelovens § 34.Dette skete i det vi dengang kaldte “Bakkebo” skolen som lå i anden bygning i Knabstrup. Vi startede med at ansætte en lærer Dan Jørgensen, som sammen med stedets pædagoger Lotte, Annette og Conni underviste i et flot alternativt undervisnings miljø. Vi havde ingen ambition eller idé om, hvad den beslutning ville medføre.

Der viste sig hurtigt et enormt behov for at få undervist også kommuner andre børn der af forskellige årsager ikke fungerede i et traditionelt skoleforløb. Der var pludselig ikke lokaler nok, så tilfældigvis var Søbæksgården til salg. Det var jo spændende at købe den ikke mindst fordi den bygning havde særlig betydning for Filler, fordi han selv havde gået i skole der hele barndommen og taget Realeksamen der. Forventningen var at vi så kunne undervise vist nok op til 22 unge.Men det viste sig hurtigt at det ikke var nok. Søbæk skole har sidenhen knopskudt flere steder. Ikke efter dybe overvejelser, men fordi behovet har vist sig og vi, syntes vi selv – var gode til at løse de opgaver vi fik af kommunerne.

1985 – Bakkegården Knabstrup

1993 – Bakkebo skolen etableres.

1994 – Filler gifter sig med Annette, og så kommer der for alvor skub i tingene .

1997 – Søbæk skolen “fødes” i Jyderup ved køb af Søbæksgården.

 2001 – Stigs Bjergby skole købes af Tornved kommune. Ny afd Søbæk.

 2001 – Lerchehuset Jyderup som liger ved skarridsø . Købes med det formål at etablere ny afd af Bakkegården. Stedet har nu 2 Opholdssteder.

2005 – Erhvervsskolen Slagelsevej 9 Jyderup efter at det daværende Jyderup Privatskole må lukke. Disse bygninger var kæmpestore og stod kun halvfærdigt. Vi tog kampen op og i dag har vi således fantastiske faciliteter til vores erhvervsskole. I

2005 – Søbæk kollegiet etableres i Erhvervsskolens lokaler på Slagelsevej.

2005 – Opholdsstedet Bakkegården Knabstrup udlejes til 3 mand.

2006 – Afd Skolevej som også tidligere var en del af Jyderup Privatskole købes og vi flytter vores Søbæk Kollegier derover i 4 helt nye boenheder.

2006 – Opholdsstedet Bakkegården Jyderup flytter til Slagelsevej 9 til de lokaler Søbæk kollegiet var i..

2007 – Rønnegården som var tidligere Psykiatrisk opholdssted under Vestsjællands Amt , købes af Holbæk kommune. Der etableres et nyt og selvbestaltet koncept for særligt belastede unge. Den afd fungerer i dag. 

2010 – Rønnegården lejes ud til kolleger fra Opholdsstedet Cross Road som skal bruge det til Opholdssted.

2011 – Opholdstedet Bakkegården Knabstrup overtages igen Godkendes af Holbæk Kommune til 10 unge  jfr § 142,7

2012 – Bostedet Søbæk kollegiet godkendes af Holbæk kommune til § 107 & § 142,7

2012 – Opholdsstederne Bakkegården Knabstrup & Jyderup skifter navn til Opholdsstederne Søbæk  Afd. Jyderup & Knabstrup.

2013 – Autismecenter Søbæk Afdeling Bryggervænget etableres godkendes . 

2014 – Autismecenter Søbæk Afdeling Jyderup etableres godkendes.

2014 – Skovbrynet  etableres godkendes som nyt Opholdssted for ialt 4 unge med helt særlige udfordringer.

2015 – Vi fejrede 30 år og vi rundede samtidig elev nr 1000

2016 – Søbæk køber skolen Ibs mølle som indgår som ny skole afdeling og som en integreret del af afd Stigs Bjergby. ” Stig Mølle “.

2017 – Historisk begivenhed. Erik & Annette Filthuth sælger ” livsværket ” til Team Olivia Danmark som er en del af en nordisk organisation ” Olivia group” der har sociale virksomheder i hele Norden.  Erik og Annette Filthuth fortsætter på uændrede vilkår i virksomheden.

2018 - Vi Åbner nyt Opholdssted Dalbo på Tuse næs 

Aktuelt i dag på vore steder 2018

  • Samlet set er der indskrevet 170 børn og unge på Søbæk Skole heraf
  • 110 børn og unge grundskole 1-10 klasse Undervisning & Dagbehandlng
  • 45 Unge indskrevet i STU & EMU forløb
  • 15  Unge på Voksen støtte §103 & § 104
  • 27 Børn og unge indskrevet på vore 2 Opholdsteder
  • 38 Unge indskrevet på Søbæk kollegiet
  • 160 Ansatte ialt – Lærere , Pædagoger, Håndværkere mm
  • 1190 børn & unge har vi arbejdet med siden 1985
  • 15 Skolebusser henter og bringer børn hver dag til og fra skole

Det er i sagens natur ikke en succes, at så mange børn og unge har hjælp behov, men når det er sagt så er vi faktisk stolte over at vi, når nu behovet er der gennem alle 30 år ikke har haft en eneste ledig plads. Vi har altid været fuldt normeret. Vi mener det må sige noget om kvaliteten i vores arbejde. Dette skyldes ikke mindst alle vore medarbejdere gennem tiderne som har gjort et kolossalt godt stykke arbejde.

Derudover skyldes det et særdeles godt samarbejde med mange omkringliggende Opholdssteder & Plejefamilier som bl.a i dagligdagen samarbejder med Søbæk Skole.

Søbæk i krystalkuglen – Perspektiver for fremtiden

Søbæk er pr 1 Juli 2017 solgt til Team Olivia Danmark. Behandlingsstederne Søbæk er pr 1 Juli 2017 solgt til Team Olivia Danmark og indgår nu i deres organisation. Dette sker af 2 årsager. For det første fordi Erik & Annette Filthuth ud fra et fremtidssigte skal forholde sig til hvad der skal ske med virksomheden den dag de frolader arbejdsmarkedet ( Den dag kommer uundgåeligt ) og for det andet for at sikre at vore tilbud er ” Langtidsholdbare og kan forsætte professionelt også fremover. Erik og Annette Filthuth fortsætter i virksomheden og indgår med Team Olivia Direktør Jan Wilken i et tæt samarbejde om at udvikle virksomheden.

Vores første tilsynsførende Jørn Torp – sagde i 1985. Ja Ja HUSK nu, man er aldrig bedre end den sidste fiasko!! Præcis den passus har vi husket på gennem alle årene og hvis vi må stjæle lidt af AP Møllers “rettidig omhu”, så mener vi – omend at der ingen sammenligning er med AP i øvrigt , at der fortsat er et godt fundament for også at eksistere i fremtiden. På Søbæk tager vi kampen op og opstiller os til fremtiden. 

Stedet vil fortsat de næste mange år bestræbe os på at “sælge” sociale og pædagogiske ydelser til omkringliggende kommuners sociale og skoleforvaltninger. Til gavn for de børn og unge vi fælles arbejder med. Udviklingen har siden 1985 kun været ekspanderende og Der er ikke noget der nu indikerer at driftsforhold kan komme i ubalance og ændres ud fra aktuelle behov. Vi har ingen aktuelle planer om at udvide og tror nok vi har fundet vores leje.