Du er her

Hvem får kørekort?

Et kørekort åbner mange døre til arbejdslivet. Elever på 2. og 3. skoleår, der er indskrevet på Søbæk Erhvervsskole STU tilbydes et tilskud, til at erhverve førebevis til personbil.

Det kræver at politiet og embedslægen finder dig egnet til at køre bil. Endvidere er det en forudsætning at du passer timerne ellers bortfalder ordningen .