Du er her

Hvem kan bo her?

Beboelser er etableret for rimeligt velfungerende, men typisk senmodne unge der står med ”det ene ben” ude i voksenlivet. Her bor unge som skal guides i at klare dagligdagens strabadser. Disse unge skal ofte tilbydes en moderat ”hjælp til selvhjælp”.

Mange unge har ikke naturlige forudsætninger for at kunne klare sig uden en vis voksenhjælp og støtte. Unge på denne del af Søbæk Kollegiet skal have basale færdigheder og være egnet til at kunne bo selvstændigt. Den unge skal derfor have motivation for og vilje til at kunne fungere selvstændigt på eget værelse uden massivt behov for videre massiv behandling.

Der er døgnkontakt og tilbuddet er bemandet med unge vejledere fra kl. 8-23.