Du er her

Hvilke elever indskrives på Søbæk Grundskole

Hvilke elever indskrives på Søbæk skole  Øst & Vest

På Behandlingsstedene Søbæk arbejder vi løsningsfokuseret med børn & unge, der af forskellige årsager ikke kan fungere i det traditionelle skolesystem og som har behov for et miljøskifte. I begge tilfælde, er der brug for professionelle voksne, der kan hjælpe med at sætte skoledag og hverdag i struktur og give de unge et nyt perspektiv i tilværelsen.

Vi arbejder med børn og unge der typisk har komplekse problemer og en ofte konfliktfyldt tilværelse inde på livet. Overenskomsten her omfatter børn & unge i den undervisnings pligtige alder, men samlet set arbejder i alle vore tilbud med børn og unge i alderen 6 – 25 år. Problemfelter spænder fra børn og unge med adfærds- problematikker, udviklings forstyrrelser eller kontakt og relations problemer.

En foranstaltning på Behandlingsstederne Søbæk, kan være af kortere eller længere varighed, alt afhængigt af behov. Målet er altid at ændre og påvirke omstændigheder omkring hver enkelt, så vi sammen med henvisende myndighed og biologisk ophav kan modvirke fejludvikling og mistrivsel.

Målet er at skabe forudsætninger for hver enkelt som skaber udvikling, energi, sunde interesser og sund livsstil. Vi arbejder løsningsfokuseret og ikke problem orienteret.

Vi visiterer børn og unge fra alle dele af landet.

Vi Indskriver:

Børn og unge med Adfærd kontakt og trivselsproblemer                        

Elever på Søbæk skole visiteres ofte med mange ” etiketter på sig ” – De skal derfor behandles forskelligt ud fra deres forskelligheder hvad enten der er tale om tilpasningsproblemer eller konstaterede udviklingsforstyrrelser. Visse børn visiteret fordi de har forskellige tilpasnings problemer – altså problemer med Adfærd kontakt eller trivsels problemer. Disse børn har ofte svigtende motivation, koncentration og sporadisk fremmøde. Mange har typisk haft en ustabil skolegang med mange brudte forløb bag sig. Problemstillingerne ift børnene er mange men børnene er oftest identitets svage børn med, dårlig selvopfattelse / lavt selvværd & negativ identitet eller børn med relations vanskeligheder og kontaktforstyrrelser. Mange af disse børn har gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår og en ustabil skolesituation.

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser. ADHD – NLD – ASPERGER – TOURETTE

Til Søbæk Skole visiteres endvidere børn med forskellige konstaterede diagnosticerede udviklingsforstyrrelser.  Det kan være konstateret ADHD – NLD – ASPERGER – TOURETTE MV. Disse børn har ud fra Deres forudsætninger og diagnose behov for specialpædagogisk støtte og hjælp for at fungere i tilværelsen og ikke mindst i skolesituationen.

Målgruppen

Målgruppen begge steder bredt betragtet kort defineret børn og unge der af forskellige årsager ikke kan fungere i eget hjem eller som visiteres fra andre foranstaltninger. Vi arbejder med børn og unge der typisk har komplekse problemer og en ofte konfliktfyldt kompliceret tilværelse inde på livet. Problemfelter spænder fra børn og unge med adfærds og trivsels problematikker, kontakt og relations problemer eller egentlige udviklingsforstyrrelser.

Målgruppen bredt betragtet kendetegnes ved:

 • At de har adfærds og tilpasningsvanskeligheder
 • At de har udviklingsforstyrrelser. Autismespektrum forstyrrelser Adhd, Asperger, Tourette, Gua, Ocd mv.
 • At de er kontaktsvage-  tidligt skadede / frustrerede.
 • At de besidder en fundamental mangel på positivt identitetsfølelse minus selvværd, selvtillid og positiv selvoplevelse.
 • At deres skrøbelige personlighedsstruktur – Deres ” JEG eller Over JEG” (Freud / Eriksson) er hæmmet. Manglende selvrespekt.
 • At visse unge ofte er ” selvmedicinerende ” via rusmidler andet der påvirker evnen til indlæring.
 • At de er impuls & behovs styret (kan ikke vurdere og sige fra eller afvente)
 • At de er triste modløse, vrede og uden oprigtigt engagement.
 • At de kan virke voldsomme – ødelægger ting, råber og skriger blander sig etc.
 • At de er lige glade med og gerne ofrer kammerater & netværk – bare de ikke står i skudlinjen når der deles ris ud. (De høster gerne ærterne. )
 • At de er konstant konflikt skabende via konstante drillerier og provokationer – uden at de bagefter selv opfatter sig som en reel årsag til problemet.
 • At de på baggrund af kontroverser og konflikter – uoverskuelighed i hverdagen – udebliver fra skole eller går hjem før tid eller hyppig sygdom.
 • At de er demotiverede og mangler koncentration. – dårligt fremmøde.
 • At de aldrig eller kun sjældent foretager sig noget ud fra selvstændige initiativer.
 • At deres reaktioner er fastlåste i deres ofte tvangs prægede adfærd.
 • At de er vant til at modtage, uden at kunne give.
 • At de konstant bevidst afprøver voksnes tillidsforhold ved at sætte dem på prøver for at vi kan falde i så de efterfølgende kan hænge os op på vore konsekvenser.
 • At børnene selv ved voksnes velmente handlinger fanger de svage antydninger af selvmodsigelse, irritation & tvetydighed.
 • At de ikke tror på voksne hvorfor voksnes ord er meningsløse
 • At de kan have flere brudte plejer eller institutions forløb bag sig,
 • At de har vanskeligt ved at vurdere egne behov
 • At de har generel mistillid til at voksne og som ikke tror – forventer at de vil dem noget godt.
 • At de er er i opposition til struktur – grænser & styring.
 • At de har vanskeligt ved at samarbejde med andre.
 • At de i adfærd er affektiv og impuls & behovs styret
 • At de i deres udtryksformer – sprog og kropssprog – kan have en for andre provokerende attitude.