Du er her

Kalundborgvej

Opholdsstedet Kalundborgvej er et af vores mere specialiserede bosteder for unge mellem 16-30 år med brug for intensiv støtte. Her er 7 skærmede pladser til særforanstaltninger og der visiteres efter servicelovens § 107 og § 66,5.

Beboerne har alle et massivt behov for støtte og behandlingstilbuddet tilrettelægges meget specifikt ud fra borgerens formåen og behov. Det overordnede formål er at afdække og udvikle den unges potentiale for at skabe den bedst mulige tilværelse.

Vi understøtter en udviklingssproces, hvor den unge inddrages i en hverdag, der giver mening. Lokalområdet anvendes for at bibringe den unge sociale kompetencer og strategier. De unge har ofte et meget spinkelt netværk og har typisk været isoleret fra sociale fællesskaber i en længere periode. De fleste har forud for behandling hos Søbæk været i kontakt med psykiatrien.

På Kalundborgvej har vi et stort fokus på netværksarbejdet med forældre, familie og sagsbehandlere. Vi overdrager de gode erfaringer og metodiske praksis, således at vi understøtter familiens samvær med den unge.

Målgruppe:

  • unge med psykiatriske lidelser
  • unge med alvorlige personlighedsforstyrrelser
  • unge med omfattende udviklingsforstyrrelser