Du er her

Kognitivt arbejde & terapi

Alle de børn og unge vi arbejder med på Søbæk er forskellige individer der har forskelligt tankemønster og de agerer naturligvis forskeligt i forskellige sammenhænge. Mange og heldigvis langt de fleste kan heldigvis arbejde med sig selv og organisere sine tanker og følelser og langt de fleste kan opstille løsningsmodeller for sig selv og komme fornuftigt videre.

En anden del af de børn og unge vi arbejde med kan have mere eller mindre omfattende kognitive vanskeligheder. Det kan være børn og unge med autisme eller med

kommorbide psykiske lidelser eller emotionelle og sociale problemer.

Denne målgruppe kan være sensitive indadvendte børn og unge præget af lavt selvværd. De kan have ” tankemylder”, angst, stress, depression eller tristhed.

De kan være selvskadende og visse kan være regulært sucidal truet. Andre kan have spiseforstyrrelser. Det er børn og unge der har vanskeligt ved at huske samt forudsige og de mangler generelt overblik og evnen til at overskue, organisere, formidle og strukturere.

Kognitive vanskeligheder er usynlige og kommer til udtryk som mentalt kaos og mismod

Hjernen skal have ro for at skabe balance. Det er vigtigt at ansatte pædagoger – lærere og forældre er opmærksomme på forhold der indikerer at et barn eller ung har kognitive vanskeligheder.

Konkrete anvisninger i vores kognitive arbejde

Som sagt er dette ingen facitliste men vi kan konkret:

 • Afklare om det barn / ung vi arbejder med overhovedet har kognitive vanskeligheder. Eller på hvilket niveau afklare omfanget af de kognitive vanskeligheder.
 • Dernæst skal vi som professionelle selv evne at forstå Barnets / den unges tanke og reaktionsmønstre og på den baggrund hjælpe med at opstille løsningsmodeller der kan hjælpe den unge med at organisere tankemønstre.
 • Vi skal hjælp med at strukturere organisere og finde på systemer for at huske.
 • Vi skal som ”overjeg ” samle trådene ” og skabe og bevare overblikket.
 • Vi skal være bevidste om at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre kompliceret selvundertrykkende samt angstfremkaldende. Vi skal arbejde for at tænkningen bliver mere selvunderstøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.

Men – Hvordan gør man så det?  Vi kan:

 • Konkret sikre at der er en nødvendig positiv relation til barnet / den unge og sikre at der er fortrolighed og tryghed.
 • Konkret anvende systematikker der hjælper til at organisere. Det kan være TEACH (Beskrevet som anden metode).
 • Konkret foretage øvelser som skabe struktur og organisere hverdagen. Således kan man f.eks. via. Skema eller kalender system indarbejde faste rutiner og vaner som skaber overblik hver dag eller uge. Når der er en fast struktur og rutiner så aflastes hjernen og der skabes mentalt overskud og energi.
 • Konkret begrænse eller udelukke ydre støjpåvirkninger og andre ting der forstyrrer og påvirker unødigt.
 • Konkret undgå overstimulering. F.eks begræns eller udeluk påvirkninger fra sociale medier såsom Facebook o tilsvarende – TV andet.
 • Konkret hjælp til at organisere og holde orden. Tese rod på værelset indikerer rod i tilværelsen.
 • Konkret – holde nødvendige pauser når hjernen er på overarbejde.
 • Konkret afstemme Krav og forventninger ift. hvad hver enkelt kan klare.
 • Konkret prioritere søvn – ro og hvile.
 • Konkret søge lægehjælp – psykiater ift. vurdering af mulighed for om der skal tildeles Medicin eller anden mere vidtgående behandling
 • Konkret sikre og støtte op om forbindelse til familie og venner. Det er tit nemmere at komme i gang, når man er sammen med andre, fordi det sociale også bliver en del af aktiviteten.
 • Konkret opsøge sociale aktivister – sport andet som understøtter styrker tilhørsforhold til omverdenen. Lav f.eks. n aftale med en ven om at gå til en aktivitet sammen.
 • Konkret lav mad sammen med din kæreste, en ven eller et familiemedlem. Når du ikke er alene om at skulle koordinere hele madlavningsprocessen, er det nemmere overskue situationen og at bidrage.

Psykoeducation konkrete kognitive hjælp på Søbæk

Som individ er vi alle forskellige og vi kan ikke lave en ” facitliste ” og komme med en direkte anvisning på hvad der hjælper alle. Ift. de børn og unge vi arbejder med handler det om at have en bevidsthed med på arbejdet omkring de forskelligheder hver enkelt har så vi professionelt via. Desuden forudsætter det også at vi som ansat selv evner og er dygtige til at bryde pansret – skabe den nødvendige relation og evne at ” komme om bag facaden ” på barnet eller den unge.

Er vi selv dygtige til at lave Psyko education kan vi gøre dem bevidste om deres individuelle tilstand give dem redskaber til at samle tankerne og komme fornuftigt videre