Du er her

2019-01-22

Førskoletilbud på Søbæk

Nyhed Førskoletilbud på ” Skolen på Kærsangervej

Vi oplever af flere kommuner kontakter os, i relation til at tilbyde løsninger til familier med førskolebørn hvor enten barnet har vanskeligheder eller der kan være omstændigheder i familien som gør at barnet kan have det vanskeligt ift. at fungere at søge eller fungere i et ordinært dagtilbud.

Vi etablerer derfor fra 1 februar 2019 et ” Førskoletilbud” på Søbæk. Tilbuddet etableres i på vores afdeling på Kærsangervej i Holbæk.

Fakta om tilbuddet:

 • Vi visiterer op til 15 børn med særlige behov fra 4 år til Indskoling.
 • Henvisning efter Lov om social service §52 stk. 3.nr1.  
 • Vi modtager børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser, samt børn med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser.
 • Vi har åbent alle skoledage i skoleåret, men tilbyder ved behov feriepasning.
 • Vi tilbyder kørselsordning til og fra eget hjem.
 • Vi samarbejder med forældre og henvisende kommune på en målrettet indsats som sikrer at barnet så vidt muligt kan frekventere normaltilbud.
 • Vi tilbyder indsats ift. familien, med hjælp støtte og psykoedication.
 • Vi arbejder under behørigt hensyntagen til barnets egne ressourcer og potentialer.
 • Vi tilrettelægger en smidig hverdag med spændende aktiviteter og social træning, så barnet kan indgå i sammenhænge med andre kammerater og voksne.
 • Vi tilbyder barnet mulighed for udfordring, valg og succes. Der lægges stor vægt på, at arbejdet altid tager udgangspunkt i respekt for barnet og søger gennem leg at motivere til træning og behandling.
 • Vi arbejder mentaliserende, løsningsfokuseret og med kognitiv træning.
 • Vi tilbyder Ergoterapi og motorisk træning og bearbejder deres sanser og sikrer barnet basale færdigheder.
 • Vi arbejder med sprogstimulering og kommunikation. Vi anvender som metode Tegn til tale ” Teach og Kat ” og anvender IT kommunikationsmidler.
 • Vi har i tilbuddet mange aktiviteter og heriblandt dyr på programmet.

Fler nyheter

Byg & Bo - Godt på vej
2019-01-22

Byg & Bo - Godt på vej

Integreret Botilbud kombineret med STU til samlet reduceret pris.

Søbæk kollegiet og Erhvervsskolen i forening har lavet et nyt integreret Botilbud kombineret med STU.

Ideen er at vi med dette kan tilbyde en integreret god løsning med både Botilbud og STU Uddannelse til unge, som er på vej ind i voksenlivet har behov for en pædagogisk kombineret pædagogisk støtte ift. bo del og mentorstøtte ift. STU del. I dette forløb oplever den unge at ungevejledere på Søbæk har fokus på hjælp til den unge i hverdagen både i skole og hjemme.

Nyheder fra Søbæk
2019-01-22

Nyheder fra Søbæk

Nyhed Aflastning - Korttidsanbringelser Afklaringsforløb. 

Aflastning og Korttidsanbringelser