Du er her

2021-06-14

Orienterende brev til kommunale samarbejdspartnere

Kære kommunal samarbejdspartner.

I forlængelse af tidligere orienteringer om vores strategi og pædagogiske indsats for at udvikle kvaliteten på Behandlingsstederne Søbæks mange tilbud, så vil jeg gerne give en aktuel opdatering.

På ledelsessiden har vi, siden jeg tiltrådte som direktør d.1.2.21, foretaget en række udskiftninger på chefniveauet. Senest har vi budt velkommen til skolechef Sara Aagaard, opholdschef Simon Østergaard og behandlingschef Karen Lindegaard. Behandlingschef Karen Lindegaards første opgave er at tage fat på at udvikle den behandlingsmæssige og dermed faglige kvalitet på alle vores tilbud. I er velkomne til at tage kontakt til hende for at høre om de faglige løft, som vil ske i den kommende tid på Behandlingsstederne Søbæk.

Vi indbyder blandt andet til online fagligt temamøde den 17. juni 2021 i tidsrummet kl 16.30- 17.30. Fokus vil her være på skoledelen og STU. Her vil vi gerne indbyde til dialog, men også give et par faglige oplæg om vores behandlingstilgang og vores skoletilbud. Der er tidligere sendt invitationer ud omkring dette og vi håber, at flere har lyst til at deltage.

Har I ikke mulighed for at deltage online, så er I altid velkommen til at komme forbi til en rundvisning og dialog om vores tilbud og ikke mindst for at høre om behandlingsenheden og vores faglige tilgang, samt vores tiltag for at løfte fagligheden og udvikle effekten for de mange unge mennesker, som vi hjælper videre i livet. Tilmelding er ikke nødvendig, hverken ved deltagelse online eller ved fysisk fremmøde.

Link til deltagelse online: Meet – bjt-fnto-wmi (google.com)

Vi arbejder målrettet på at sikre, at alle medarbejdere på Behandlingsstederne Søbæk er både fagligt og personligt velfunderet, da det er en forudsætning for bedst mulig at kunne varetage behovet for de børn og unge, som vi har i vores varetægt. Vi har et konstant fokus på betydningen af udviklingen af den gode relation, da denne danner fundamentet for udvikling og progression hos det enkelte barn/ung.

Vi ønsker ikke at lægge skjul på, at den udvikling vi ønsker fagligt og ledelsesmæssigt også tager tid. Derfor ønsker vi at dele Socialtilsynets seneste rapport med jer, hvor to af vores tilbud har fået kritiske bemærkninger. Det drejer sig om bostederne Kalundborgvej og Skovbrynet. Vi tager naturligvis denne  rapport meget alvorlig og det kan oplyses, at der allerede nu er lagt en handleplan for strategier og tiltag, som skal afhjælpe de forhold, som ikke er tilfredsstillende.

Der er fredag d.11.6.21 taget kontakt til alle chefer/afdelingsledere i de kommuner, der har unge placeret på disse to bosteder med orientering om Socialtilsynets rapport.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Socialtilsynet og har også haft en god dialog om de indsatser, vi konkret arbejder med.

Vi ønsker åbenhed og transparens, derfor vælger vi også at orientere jer om dette.
Vi står altid til rådighed for er dialog både pr. telefon og ved et fysisk møde.

Adm. Direktør                                                                                      

Hans Hugo Andersen                                                          

 

Yderligere kontaktinformation:

Opholdschef:
Simon Østergård
Tlf.: 51213052
Mail: simon@soebaek.dk

Behandlingschef:
Karen Lindegaard
Tlf.: 51730608
Mail: karen@soebaek.dk

Skolechef:
Sara Aagaard
Tlf.: 51272623
Mail: sara@soebaek.dk

 

Fler nyheter

Hans Andersen ny adm. direktør i Søbæk
2021-02-03

Hans Andersen ny adm. direktør i Søbæk

Fra 1. februar tiltræder Hans Andersen (50) stillingen som direktør for Søbæk og afløser Kenneth Engstrøm, der har søgt nye udfordringer udenfor Team Olivia

2020-07-31

Sommeren er ved at være forbi og vi glæder os til at se jer igen

Sommerferien er ved at være forbi, og vi er klar til at tage imod eleverne igen mandag den 10. august kl. 8.00. Vi glæder os til at se alle “gamle” og nye elever til endnu et fantastisk skoleår. De, der kører med skolebus, får besked om afhentningstidspunkt i perioden 6-7. august fra kontoret.