Du er her

2020-03-26

Søbæk følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Som følge af Statsministeriets pressemeddelelse onsdag aften d. 11. marts 2020 opfordrer vi alle forældre og opholdssteder til at holde deres børn hjemme fra skole fra fredag d. 13. marts til og med mandag d. 13. april 2020.

I perioden frem til foreløbigt d. 13. april 2020 vil vi tilbyde følgende:

Vores medarbejdere vil fortsat være på arbejde og de vil være i løbende kontakt med eleverne og deres forældre/netværk. Vi har indført mulighed for nødundervisning og gennemfører denne som fjernundervisning uden fysisk tilstedeværelse på Søbæks skoler. Eleverne har fået undervisningsmaterialer med hjem og har adgang til alle vore web-portaler med undervisningsmaterialer. Alle elever vil løbende have kontakt med lærer eller pædagog. Denne kontakt vil dog foregå online eller telefonisk.

Vi har oprettet et nødberedskab til at imødegå akutte situationer, hvor eleverne ikke kan være hjemme - f.eks. hvis begge forældre arbejder i sundhedssektoren, eller det af andre årsager ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at blive hjemme. Elever som er i nødpasning på skolerne, vil modtage undervisning, som dog vil være noget anderledes end normalt. Behovet for nødpasning skal altid aftales med den lokale afdelingsleder.

Opholdsstederne fortsætter deres hverdag som altid. Hvis man som forælder er bekymret for sit barn eller har brug for anden rådgivning, bedes man kontakte afdelingslederen.

Vi har pt. ikke konstateret nogen smittede eller karantæneramte børn, unge eller ansatte.

Vi er klar over, at det er en udfordring for mange af jer forældre at have jeres børn hjemme i så en lang periode, også selv om der er en løbende dialog mellem vores medarbejdere og jer. Hold jer derfor ikke tilbage og bed om vores hjælp, hvis der er brug for at skabe en tydelig struktur for dagene eller hvis I ønsker hjælp med skolearbejdet eller andet.

Video-vejledning til at tale med børnene.

Vi følger løbende med i udviklingen og anbefaler, at man holder sig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Sundhedsstyrelsens side om coronavirus.

Fler nyheter

2020-07-31

Sommeren er ved at være forbi og vi glæder os til at se jer igen

Sommerferien er ved at være forbi, og vi er klar til at tage imod eleverne igen mandag den 10. august kl. 8.00. Vi glæder os til at se alle “gamle” og nye elever til endnu et fantastisk skoleår. De, der kører med skolebus, får besked om afhentningstidspunkt i perioden 6-7. august fra kontoret.

2020-04-07

Søbæks skoler har igen normalt åbent

For at efterleve statsministerens udmelding den 6. april 2020, vil skolerne under Søbæk have åbent som før coranakrisen. Åbningen vil ske fra og med onsdag den 15. april. Hverdagen på skolerne vil dog forblive noget anderledes end tidligere, da undervisningen og adfærden på skolerne vil være tilpasset myndighedernes anbefalinger om at være sammen.

Den tidligere nødpasning/fjernundervisning vil forsat køre til og med den 14. april.