Du er her

Opholdsstederne

Opholdsstederne Søbæk

Opholdsstederne Søbæk består af 7 afdelinger af opholdssteder, som har eksisteret siden 1985.

Opholdsstederne Søbæk visiterer unge med socio-emotionelle problemer i alderen 10 – 30 år.

Målgrupper af børn og unge på Søbæk.

Børnene/de unge på Søbæk visiteres ofte med mange “etiketter på sig” – de skal derfor behandles forskelligt ud fra deres forskelligheder, hvad enten der er tale om tilpasningsproblemer eller konstaterede udviklings forstyrrelser.

Børn og unge med adfærd kontakt og trivselproblemer ADHD Asperger, OCD & Tourette.

Visse børn visiteres fordi de har forskellige tilpasnings problemer – altså problemer med Adfærd kontakt eller trivselsproblemer. Disse børn har ofte svigtende motivation, koncentration og ift. skole et sporadisk fremmøde. Mange har typisk været anbragt flere gange og haft en ustabil opvækst med mange brudte forløb bag sig.

Andre børn er oftest identitetssvage børn med, dårlig selvopfattelse/lavt selvværd og negativ identitet eller børn med relationsvanskeligheder og kontakt- og tilknytningsforstyrrelser.

Mange af de børn og unge, vi arbejder med, har gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår og en ustabil skolesituation og været i en for dem uoverskuelig tilværelse med mange konflikter til følge.

Visse af de børn og unge vi arbejder med har det man kalder ADHD. Børnene fremstår ofte dys. sociale og er ofte impuls og behovstyret og kan virke triste modløse og vrede på omverdenen. De har ofte en kontaktform som er konflikt skabende på andre. Disse børn oplever ofte hverdagen som uoverskuelig og problematisk.

ADHD, en forkortelse af Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, viser sig ved, at barnet har opmærksomhedsvanskeligheder og nedsat koncentrationsevne kombineret med hyperaktivitet og impulsivitet.  ADHD skyldes, ligesom autisme, i høj grad genetiske faktorer. Børn og unge med ADHD har ofte også andre psykiske forstyrrelser. Tidligt i forløbet kan det være Aspergers syndrom, OCD eller Tourettes syndrom, mens det senere er adfærds forstyrrelser, depression og angst. Visse af de børn og unge som vi arbejder med som har ADHD har gavn af medicinsk behandling derudover har sammensætning af kosten også en væsentlig betydning som sikrer og øger koncentrationsevnen og dæmper hyperaktivitet en.

På Søbæk arbejder vi med Børn og unge med udviklings forstyrrelser – Autisme, eller autismespektrumforstyrrelser. Samt børn og unge med tilknytnings og relations forstyrrelser.

Graden af autisme, eller autismespektrumforstyrrelse er bredspektret og dækker over almindelig autisme og den svære Infantil autisme samt, Asperger OCD & Tourettes. Der er tale om en medfødt psykisk forstyrrelse, hvor udvikling af socialt samspil og kommunikation afviger, ligesom barnets adfærd og interesser er præget af udtalte gentagne mønstre.

På Søbæk arbejder vi med Børn og unge relations vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser.

Tilknytningsforstyrrelser. Man bruger betegnelsen tilknytningsforstyrrelser, hvis barnets kontakt til andre er præget af svær ambivalens, eller hvis barnet har en ukritisk kontakt til fremmede og en mangelfuld tilknytning til moren og andre omsorg personer. Man skelner mellem en reaktiv og en u selektiv/uhæmmet form for tilknytnings forstyrrelse. Reaktiv tilknytnings forstyrrelse ses hos de yngste børn i den fase, hvor de aktuelt kan opleve omsorgssvigt. Børnene er ambivalente og angste for kontakt, og formen kaldes reaktiv, netop fordi der endnu ikke er opstået blivende tilknytningsmæssig forstyrrelse. Diagnosen “tilknytningsforstyrrelse”  bør ikke anvendes, hvis barnet også lider af autisme.

Relationsproblemer kan tage mange former. Det kan dreje sig om specifikke relationer, som man oplever som vanskelige. Men der kan også være tale om, at man genkender nogle problematiske generelle mønstre hos sig selv i relation til andre.

Det kan f.eks. være:

  • Vanskeligheder med at sætte grænser og sige fra på en klar måde.
  • Usikkerhed på at være tæt på andre/angst for at blive såret eller forladt.
  • Tendens til at komme ind i destruktive relationer hvor man f.eks. bliver udsat for nedværdigende behandling.
  • Mønster med at påtage sig for meget ansvar for andre.
  • Mønster med at være kontrollerende overfor andre.
  • Mønster med at opleve sig helt afhængig af andre.
  • Vanskeligheder med at stole på andre.

På Søbæk arbejder vi med miljøets betydning og med samtaleterapi som kan være en metode til bevidstgøring og ændring af problematiske relationsmønstre, så man kan få mere glæde i sit samvær men andre.

OCD er en psykisk forstyrrelse, hvor barnet eller den unge har tvangstanker og tvanghandlinger. OCD opstår ofte i skolealderen, men kan også opstå i ungdomsårene og men dog sjældent – i voksenalderen. Nogle børn og unge med OCD har mange tvangstanker og kun få tvangs handlinger, andre har det omvendt. Ofte er der både tvangstanker og -handlinger. Drejer det sig f.eks. om tvangstanker om bakterier på hænderne, kan barnet føle en emotionel lettelse ved at vaske hænder, men den er ofte kortvarig. Tankerne opstår gang på gang, og vaskeritualerne må gentages for at få tankerne på afstand og for at dæmpe angst og ubehag. OCD kan heldigvis ofte lindres, især ved en kombination af kognitiv psykoterapi og medicinsk behandling. Hvis børn skal have gavn af kognitiv terapi, må behandlings formen tilpasses barnets mentale udviklings-niveau og barnets mindre udviklede evne til at overskue de psykologiske forhold ved OCD.

Unge med personlighedsforstyrrelser – identitet.

Visse unge med som visiteres til Søbæk hat det man kalder Personligheds forstyrrelser” som viser sig ved at de har udtalte afvigelser i personlighedens opbygning. De unge vi arbejder med kan ofte ikke kan tilpasse sig situationer eller andre mennesker (fx tage hensyn), at man har et unuanceret syn på omverdenen (sort/hvid), og at man har en uhensigtsmæssig adfærd. Ofte går adfærd ud over personen selv eller skaber problemer i forholdet til omgivelserne. Vore unge har ofte problemer med at indgå i sociale fællesskaber, da deres grundlæggende evne til at mentalisere (se sig selv udefra og andre indefra) er påvirket. Evnen til at impulsregulere er nedsat og dette betyder, at deres evne til at indgå i sociale sammenhænge og længerevarende relationer til andre er hæmmet eller nedsat. Det særlige ved nogle former for personlighedsforstyrrelser er, at personen selv ikke oplever at have vanskeligheder, men i stedet at det er andre/omgivelserne, der ikke udviser forståelse, empati imødekommenhed og rummelighed.

Personlighedsforstyrrelser dækker over unge som kan være Paranoid personligheds struktur som giver sig til udtryk ved, at personen er overfølsom for nederlag og afvisning. Den unge er mistroisk og stridbar, fordi vedkommende oplever at blive forfulgt og/eller uretfærdigt behandlet.

Personlighedsforstyrrelser dækker over unge som kan være Skizoid . Det vil sigeat den unge  har nedsat evne til at føle, forstå og dermed udtrykke følelser og opnå kontakt, og vedkommende vil virke indesluttet.

Personlighedsforstyrrelser dækker over unge som kan være Dyssocial . Den unge har en manglende evne til at føle ansvar eller vise hensyn, erkende eller føle skyld. Personen kan optræde aggressivt, hvis vedkommendes behov frustreres, fordi han/hun har en nedsat eller manglende evne til at se, forstå eller mærke andres følelser, dvs. en mangel på empati eller mentalisering. Den unge er Emotionel ustabil.

Afgrænsning af målgruppen

Vi arbejder ikke med unge der har massive misbrugsproblemer i form af alkohol eller stoffer, hvor regulær afvænning er påkrævet over længere tid.

 

FAQ