Du er her

Personale Ledige stillinger

Er du vores nye gode kollega? Det vil glæde os.

Vi har periodisk ledige stillinger, som du er velkommen til at søge, så send derfor en mail til job@soebaek.dk  Du kan her på siden se hvilke aktuelle jobs vi har. På Behandlingsstederne Søbæk er vi for tiden 160 ansatte. Vi har ansætter primært Pædagoger lærere eller håndværkere. Vi arbejder professionelt med børn der har særlige behov – Børn og unge med udfordringer og hvor der ofte er komplekse forhold, så når vi behandler ansøgninger, så  prioriterer vi – med mindre andet fremgår af jobannonce , som udgangspunkt altid uddannet personel til lærer og pædagog stillinger.

Vi bestræber at besvare alle der søger, men kan desværre ikke altid love det i en travl tid. Du må derfor gå ud fra, at hvis du ikke har hørt fra os,  typisk 21 dage efter fremsendelse, så kommer du ikke umiddelbart i betragtning.  Vi gemmer dog gerne din ansøgning til senere brug.

Venlig hilsen Annette Filthuth Personalechef.  Tlf 51213053  annette@soebaek.dk 

Aktuelt 2 ledige stillinger - Se nedenfor.

På Søbæk leder vi aktuelt efter en Lærer til Afd Erhvervsskolen Søbæk Jyderup og en Pædagog til Opholdsstedet Afd. Bryggervænget Jyderup.

 

________________________________________________________________________________________________

Ledige Stillinger på Søbæk Skole pr. 1/3 2019.

Behandlingsstederne Søbæk – Erhvervsskolen Søbæk søger matematiklærer til tiltrædelse 1/3 2019 eller hurtigst muligt

På vores Erhvervsafdeling i Jyderup har vi etableret et nyt spændende og funktionelt undervisningshus ved siden af erhvervsskolens mange værksteder.  Her er et lille team bestående af to lærere og en pædagog, der varetager den boglige undervisning af eleverne på erhvervsskolen. Der undervises ud fra Folkeskolelovens §33 stk.4 med hovedvægt på matematik og dansk, men vi håber også, du kan undervise i naturfag og drage ind, der hvor det er brugbart.

Dagbehandlingsstederne Søbæk Skole er et undervisnings- og dagbehandlingstilbud, der visiterer børn og unge med særlige behov – unge som med en kompliceret tilværelse, har behov for markante og tydelige voksne omkring sig.  Eleverne har tilpasnings-, identitetsproblemer eller egentlige udviklingsforstyrrelser.

Vi forventer:

 • At du er uddannet lærer og fagligt ”up to date”, og at du er mødestabil og engageret.
 • At du er indlevende og velforberedt og at du har en udadvendt personlighed med humor og handlekraft. Du skal sammen med andre kolleger i teamet kunne formidle og undervise, se muligheder og finde løsning og udviklingsmuligheder for børn og unge, der ofte oplever dagligdagen som problemfyldt. Forældresamarbejde er selvsagt centralt og samarbejde med henvisende myndigheder vægtes ligeledes højt.
 • At du er tydelig, markant og arbejder anerkendende og løsningsfokuseret, og at du har en humoristisk tilgang til arbejdet.
 • At du er initiativrig, skaber action og tager teten og er god til at skabe sammenhæng med ord og handling.
 • Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.soebaek.dk                                            
 • Ansøgningsfrist hurtigst muligt. Er du den rette er vi klar nu.
 • Løn og arbejdsvilkår aftales efter stedets rammeaftale og gældende løntakstniveau.
 • Ring til HR  Annette Filthuth 51213053 for information. Din ansøgning skal sendes til Annette Filthuth job@soebaek.dk

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandlingsstederne Søbæk Opholdsstedet Bryggervænget - Jyderup søger til hurtig tiltrædelse.

Uddannet pædagog / ergoterapeut eller SSA  Fuld tid 37 timer.

På Opholdsstedet Bryggervænget vi med sårbare unge, der kan have komorbide psykiske lidelser. Autismespektrum forstyrrelse, angst, depression, spiseforstyrrelser, OCD. Unge med fobier eller ADHD/ADD.

I nogle sager består en del af arbejdet sammen med andre fagpersoner at klarlægge om den unge evt. har en ubehandlet psykisk lidelse.

Behandling.  Unge er forskellige, så der tilbydes flere forskellige behandlingsformer. Der vil typisk være tale om en mentalisering tilgang der danner ramme omkring vores pædagogik. Der arbejdes med konkrete indsats- og fokusmål ud fra den handleplan/VUM henvisende myndighed har lavet. Ungevejleder udarbejder 2 x årligt det vi kalder en PUP. En pædagogiske udviklingsplan som beskriver status og progression. Denne udarbejdes altid i dialog- og sammen med den unge. Den unge selv og pårørende skal involveres som aktive medspillere, og der skal lægges en plan, så den unge opnår ressourcer til at tage ejerskab til sin tilværelse igen.

Behandlingen indebærer en dagligdag med:

 1. Tryghed og forudsigelighed, der giver den unge den ro de har brug for, så de kan åbne sig for andre mennesker.
 2. Hjælp til dagligdagsaktiviteter, så den unge lærer at få en hverdag til at hænge sammen. Eksempelvis at få noget at spise, gøre rent, vaske tøj og se deres familie og netværk samt hjælp til aktivitet og job.
 3. Faste samtaler med det personale, der følger den unge eller med en psykolog, hvis den unge har brug for det.

Vore ungevejledere skal besidde en kombination af specialiseret faglig viden og erfaring med at møde den unge på dennes præmisser. Vi arbejder på at selvstændiggøre de unge ud fra ”hjælp til selvhjælp”, så de kan lære at fungere og agere i almene sociale sammenhænge. De unge skal have ”kørekort til livet”. Der skal være tale om pædagogisk hjælp i øjenhøjde. Ikke mindst i arbejdet med unge med en psykisk sårbarhed, er det vigtigt at den unge ikke stigmatiseres.

Løn og arbejdsvilkår aftales efter stedets rammeaftale og gældende løntakstniveau.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.søbækskolen.dk

Din ansøgning skal sendes til Annette Filthuth job@soebaek.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen Annette Filthuth

HR – Personaleansvarlig.

Behandlingsstederne Søbæk Jyderup