Du er her

Refleksions pædagogik

Ansatte på Søbæk skal bevidst arbejde på at inddrage børnene i de processer og beslutninger vi arbejder med. Børnene / de unge skal gennem Refleksiv adfærd blive bedre i stand til at tage ansvar for både deres beslutninger og bedre til at foretage valg. De skal erfare at Deres valg har betydning enten positivt eller negativt.

At kunne reflektere hjælper til at hver enkelt udvikler egne konfliktløsnings- modeller ved uønsket adfærd. Det opmuntrer vore børn og unge til at kunne tage medansvar for løsningen af problemadfærd hos sig selv eller kammerater.

Succeskriteriet for refleksiv adfærd er, at B&U er i stand til at styre deres egen adfærd, når forældre – pædagogen / læreren er ude af billedet.

”Refleksiv og anerkendende pædagogik” tilstræber at lærere og pædagoger gennem nysgerrighed skaber en relation til børn så de føler sig set, hørt og forstået og dermed anerkendt og så de ved at deres mening og de beslutninger de tager har en betydning.

Det kan foregår ved, at børnene gennem forskellige former for samtaler får lejlighed til at fortælle og reflektere over deres beslutninger i forskelige sammenhænge historier om, hvordan de ser på deres liv ud fra de valgt de har og de beslutninger de tager.

Herved opstår over tid en følelse hos børnene af at blive set, hørt og forstået og at deres mening har betydning ift de beslutninger / valg de foretager. Ved refleksion laver barnet den unge en egen vurdering og lærer af erfaring, så man er bedre stillet med de erfaringer man gør sig.

 Husk at Dårlige valg er også valg.