Du er her

Relations pædagogik

Vi er ikke alene i verden. Det er absolut nødvendigt at der ift.

De børn og unge vi arbejder med skabes en god relation.

Mange af vore børn og unge er emotionelt i ”underskud”.

De har lavt selvværd Dårlig selvoplevelse – Mange har tillige oplevet svigt og har derfor mistro til de voksne de omgås.

På Søbæk arbejder vi også i høj grad med relationer, involvering, sammenhold og fællesskab, fordi vi ønsker at den unge opnår forståelse og accept af sig selv og andre, hvad end det er blandt venner og familie i nærmiljøet eller ude blandt fremmede eller professionelle i samfundet. Det er vigtigt for os, at de unge lærer samfundets normer og værdier at kende, og vi ønsker derfor, at vise de unge, at respekt, refleksion og konsekvensberegning er blandt de værdifulde redskaber, som de kan bruge i relationen til andre mennesker nu og fremadrettet i deres liv.

På Søbæk får den unge allerede ved indskrivning tildelt en kontaktperson, som vil give personlig støtte og vejledning under hele opholdet. Vi oplever, at relationen mellem den unge og kontaktpersonen bidrager positivt til, at den unge føler sig hørt, set og tryg under opholdet på Søbæk. For at opnå tæt kontakt til de unge, der ofte har mødt stor modstand og haft det svært i livet, er det vigtigt, at møde den unge, der hvor han/hun befinder sig rent udviklingsmæssigt. Således er alle forløb på Søbæk 100 % individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, kompetencer og udfordringer.Vi ser det som værende en af vores fornemmeste opgaver, at give de unge indsigt i det danske samfunds muligheder, rettigheder og regler. Mange af vores unge har fået den opfattelse, at samfundet ikke vil dem, at de er opgivet og udstødt. Vi skal sørge for, at de erstatter denne negative følelse og forståelse med positive oplevelser og en ny forståelse af, at de er betydningsfulde borgere på lige fod med alle andre i vores samfund, og at de er i stand til, at leve et værdigt og ærligt liv. De skal se mulighederne frem for begrænsninger, forstå positive og negative konsekvenser af deres handlinger og føle sig anerkendt for den de er og det de kan.

En metode kan være at Vi arbejder for at skabe et ” Fælles tredje ” . Vi skal møde børnene / de unge ligeværdigt i ” børnehøjde” på fælles præmisser. Relationen udvikles ui det samvær og samarbejde vi har med vore beboere. Det kræver ”benarbejde” og psykologisk snilde at kunne bryde det emotionelle panser og skabe kontakt og tillid. Udvikling sker via fælles præmisser og i vores konkrete interaktion med barnet / den unge.

Vi finder det derfor vigtigt, at vores medarbejdere har fokus på værdien at kunne arbejde med, og indgå i, en ligeværdig relation med vores unge. ” Ved en ligeværdig relation tillægges begge parter synspunkter, følelser, oplevelser og selvforståelse samme værdi”.  Det er derfor vigtigt, at vi respektfuldt ser den unge som et ligeværdigt menneske. Vi er bevidste om, at man som medarbejder ikke altid er ligestillet med den unge, men at man påtager sig rollen som forbillede, rollemodel og vejleder. Vore børn og unge skal møde, engagerede medarbejdere der er autentiske og empatiske, og oprigtigt ønsker at involvere sig i deres liv. Som medarbejder påtager man sig det ansvar det vil sige, at opdrage et ungt menneske. Her er det vigtigt at vores unge bliver konfronteret med egen adfærd og løbende guides og vejledes mod positiv udvikling. Man skal være bevidst om vigtigheden i at være der for de unge i de svære perioder, der kan opstå i deres liv. På Behandlingsstederne Søbæk er der derfor en række principper som man som medarbejder skal tage højde for i opbygningen af relationer mellem voksen og ung.

Mulige relations pædagogiske principper

 • Vis oprigtige positive følelser – vis at du er autentisk voksen og ikke bare er ” lønarbejder ” men at du er glad for og gider den unge.
 • Vis at du er et menneske af kød og blod og at du også har følelser.
 • Vær bevidst og et positivt forbillede. En positiv spejling og en at se op til giver selvværd.
 • Juster dig selv i forhold til den ung, og følg dets udspil og initiativ.
 • Tal med den unge om de ting, den unge er optaget af, og prøv at holde en samtale i gang.
 • Anerkendelse af den unges egne valg og beslutninger. (Hvis de er fornuftige.)
 • Giv ros og anerkendelse for det som den unge klarer at gøre. Dette giver den unge selvtillid – tillid til egne evner.
 • Gør den unge opmærksom på hvad det kan præstere – en oplevelse af accept, og af at være kompetent. Den unge skal have et realistisk billede af egne begrænsninger.
 • Hjælp den unge til at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne. Skab et ” fæles tredje ” og nogle arbejdsprocesser som i kan være fælles om og som sikrer relationen. At skabe ” et fælles tredje ” er en forudsætning for intention i samspillet – forudsætning for at den voksne kan formidle erfaring, såvel som forudsætning for læring. Den unge får erfaring med at dele, udveksle tanker og følelser, og samarbejde.
 • Giv mening til den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive det i oplever sammen, og ved at vise følelser og entusiasme. Følelser giver vores erfaringer mening på godt og ondt, og støtter hukommelsen.
 • Uddyb og giv forklaring, når du oplever noget sammen med den unge. Erfaringsberigelse og formidling, støtter den unge i relation til sin omverden – gør den unge nysgerrig, motivere den unge til at se nye sammenhænge, til at lære. Hjælper den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen. Dette hjælper den unge på længere sigt med at problemløse. At forholde sig til en situation og opgave – lægge en strategi og kunne handle der ud fra

Nyttigt Link – Metode til at skabe relation ” Fælles tredje ” i hele arbejdsprocesser http://www.michaelhusen.dk/Socialpadagogik-og-Arbejdsprocesser/den-hele-arbejdsproces