Du er her

Skovbrynet

Opholdsstedet Skovbrynet er et hjemligt og nært behandlingsmiljø med skov og sø i nærheden. Vi har plads til 5 beboere i alderen 15-23 år - primært drenge. Der visiteres efter servicelovens § 107 og § 66,5 og alle pladser er til unge med et intensivt støttebehov.

Huset er indrettet med mulighed for opdeling, hvis beboerne har brug for yderligere afskærmning.

Vi er en lille afdeling med et hjemligt behandlingsmiljø, hvor den unge kan trives, gro og udvikle sit potentiale. Hver ung bliver tildelt sin egen vejleder, der tager sig af alle sager og eventuel kommunikation med andre interessenter omkring den unge.

På Skovbrynet er vi aktive hver dag med bl.a. fitness, boksning, svømning og holdsport. Det er med til at give en god stemning på stedet, og bidrager til naturlig træthed og giver øget fysisk og psykisk overskud.

Vores pædagogiske tilgang er relationsopbyggende samvær, recovery, mentalisering, anerkendende og løsningsfokuseret tilgang. Strategi om low arousal og stressreduktion, er én af vores mest benyttede værktøjer. Vi arbejder med en konflikthåndteringsstategi, som skaber løsninger, der nedbringer højt arousalniveau hos den unge.

Vi tror på, at alle har en god kerne, der kan bygges videre på i de rigtige rammer.

Skovbrynet indskriver bl.a: 

  • unge med tilknytningsforstyrrelser
  • unge med ADHD
  • unge med intellektuelle/kognitive vanskeligheder