Du er her

Skovbrynet

Et hjemligt og nært behandlingsmiljø

OM OPHOLDSSTEDET

Opholdsstedet Skovbrynet ligger i Jyderup med skov og sø i nærheden.

Vi er en lille afdeling med et hjemligt og nært behandlingsmiljø, hvor den unge kan trives, gro og udvikle sit potentiale. 

På Skovbrynet er vi aktive hver dag, med bl.a. fitness, boksning, svømning og holdsport. Det er med til at give en god stemning på stedet, og bidrager til naturlig træthed og giver øget fysisk og psykisk overskud.

OPHOLDSSTEDETS MÅLGRUPPE

Vi har plads til 5 beboere i alderen 15-23 år - primært drenge. Der visiteres efter servicelovens § 107 og § 66,5 og alle pladser er til unge med et intensivt støttebehov.

Den primære målgruppe er unge med omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, intellektuelle/kognitive vanskeligheder  og udadreagerende adfærd. 

METODE OG PÆDAGOGIK

Vores pædagogiske tilgang er relationsopbyggende samvær, recovery, mentalisering, anerkendende og løsningsfokuseret tilgang.

Vi arbejder med en konflikthåndteringsstategi, som skaber løsninger, der nedbringer højt arousalniveau hos den unge.

Vi tror på, at alle har en god kerne, der kan bygges videre på i de rigtige rammer.

Vi tilstræber os en stor grad af rummelighed, en kultur hvori vi værdsætter gensidig respekt for forskelligheder både hos den unge , deres familier og i personalegruppen. Et miljø, hvor den unge sikres en tryg og omsorgsfuld opvækst, med fokus på den enkelte unges behov og plads i fællesskabet. Vi har blik for den unges ressourcer og disses betydning for den unges evne til at indgå i forskellige relationer og sociale kontekster.