Du er her

Søbæk Jyderup

Opholdsstedet Søbæk Jyderup er for unge mellem 12-21 år - dog fortrinsvist i alderen 12-17 år. Der visiteres efter § 66.

Huset er opdelt i “Lillebo” og “Bakkebo”, hvor beboerne er inddelt efter alder, funktionsniveau og problematikker. Fælles for begge enheder er, at vi skaber forudsætninger for, at beboerne bliver trygge og at de oplever en høj grad af forusigelighed i deres hverdag.

Vi arbejder målrettet med beboere, der har behov for social træning og som nyder godt af at indgå i større sociale kontekster. Derfor sætter vi hygge, nærvær og tryghed i højsædet - hvilket kan ses og mærkes på alt vi laver.

Vores pædagogik tager udganspunkt i en mentaliserende tilgang til behandlingen. Vi arbejder helhedsorienteret og prioriterer et godt forældresamarbejde højt, da vi ved, at det er nøglen til god udvikling.

Målgruppe:
Målgruppen er børn og unge, der ofte ikke forstår eller kan genkende egne eller andre menneskers handlemønstre og intentioner.

De kan have udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret eller være introverte med kognitive kommunikations- og relationsvanskeligheder.

I praksis betyder det, at de har meget svært ved at agere i sociale sammenhænge og i mange tilfælde ikke er bekendt med sociale spilleregler og normer. Det er blandt andet det, de skal lære hos os.