Du er her

Søbæk Jyderup

Et opholdssted for unge med behov for ro og omsorg

OM OPHOLDSSTEDET

Opholdsstedet ligger i Jyderup nær skov og sø.

Der er plads til 13 unge mellem 12-17 år .

Huset er opdelt i “Lillebo” og “Bakkebo”, hvor beboerne er inddelt efter alder, funktionsniveau og problematikker. Fælles for begge enheder er, at vi skaber forudsætninger for, at beboerne bliver trygge og at de oplever en høj grad af forusigelighed i deres hverdag.

OPHOLDSSTEDETS MÅLGRUPPE

Opholdsstedet Søbæk Jyderup er for unge mellem 12-17 år. Der visiteres efter § 66, stk. 1, nr. 6 samt mulighed for at fortsætte opholdet ud over det 18. år på efterværn efter serviceloven § 76.

Den primære målgruppe er børn og unge med udviklingsforstyrrelser f.eks. ADHD, autismespektrumforstyrrelser, OCD og Tourette.

METODE OG PÆDAGOGIK

Vi arbejder målrettet med beboere, der har behov for social træning og som nyder godt af at indgå i større sociale kontekster. Derfor sætter vi hygge, nærvær og tryghed i højsædet - hvilket kan ses og mærkes på alt hvad vi laver. Vores pædagogik tager udganspunkt i en mentaliserende tilgang til behandlingen. Vi arbejder helhedsorienteret og prioriterer et godt forældresamarbejde højt, da vi ved, at det er nøglen til god udvikling.

Vi tilstræber en stor grad af rummelighed, en kultur hvori vi værdsætter gensidig respekt for forskelligheder både hos de unge, deres familier og i personalegruppen. Et miljø, hvor den unge sikres en tryg og omsorgsfuld opvækst, med fokus på det enkeltes behov og plads i fællesskabet. Vi har blik for den unges ressourcer og disses betydning for den unges evne til, at indgå i forskellige relationer og sociale kontekster.