Du er her

Søbæk Kollegiet

OM KOLLEGIET

Søbæk Kollegiet er et springbræt til voksenlivet på egen hånd.

De unge har ofte brug for hjælp til at navigere i et selvstændigt voksenliv med pligter, strukturer og ansvar. De unge bor i egen lejlighed eller værelse med mulighed for privatliv.

Der er god balance mellem krav og omsorg, der på sigt sikrer den unge en solid platform for udvikling.

KOLLEGIETS MÅLGRUPPE

Kollegiet er for unge mellem 16 og 30 år med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, psykiatriske diagnoser samt unge der af forskellige årsager har lettere grad af angst, depression og selvskadende adfærd. 

METODE OG PÆDAGOGIK

Vi tror på, at et ungdomsliv, der indeholder ansvar for eget liv, udvikling af egne evner og viden om egne ressourcer, er med til at gøre den unge en aktiv deltager og medskaber af eget liv og dermed også være en aktiv del af samfundet. Dette gøres via en relationsorienteret og ressourcefokuseret tilgang med afsæt i mentaliseringsteorien.

Vi arbejder derudover målrettet med beboere, der har behov for social træning for at kunne indgå i større sociale kontekster. Vi arbejder helhedsorienteret samt prioriterer et godt samarbejde med alle interessenter i den unges netværk, da vi ved, at det er nøglen til god udvikling.

KOLLEGIE-CAFÈ

Vi har vores egen café, hvor vi byder på en snak og en kop kaffe, når der er brug for det. En gang om ugen har vi gruppebaserede læringsforløb.

 

Om kollegierne

Søbæk Kollegiet består af i alt 12 selvstændige boenheder, som er beliggende i henholdsvis i Jyderup og Mørkøv.

Boligerne er indrettet, så der kan bo en eller flere i hver beboelse. Alle har sin private del af beboelsen, som kan aflåses separat. Alle beboelser har gode fælles faciliteter og derudover hører der et fælles haveareal til de fleste lejligheder. De unge kan, under ansvar og efter aftale med tilsynet, få adgang til stedets interne sportsfaciliteter (sportshal, fodboldbaner mm.)

Søbæk Kollegiet har en café, hvor der hver onsdag aften hygges med bl.a. spil, NADA-behandling, madlavning, samtalerum, undervisning, fællesspisning og socialt samvær. I caféen afholdes der også ungemøder en gang om måneden, hvor de unge også har mulighed for at komme med punkter til dagsordenen.

Ungevejleder

Som ung på Søbæk Kollegiet tilbydes man kontakt med en fast ungevejleder, der har til opgave at hjælpe og vejlede den unge i hverdagen. Ungevejlederen tildeles ved indflytning og denne hjælper og støtter den unge i det individuelle støtteforløb.

I samarbejde med den unge, og ud fra kommunens handleplan, kan ungevejlederen støtte til praktisk ADL-træning, herunder støtte til oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning mm. Dette ud fra hjælp-til-selvhjælpsprincippet. Ungevejlederen er støttende i, at den unge tager ansvar og udvikler sociale færdigheder samt opnår de kompetencer det kræver at fungere i socialt samspil med andre. Herunder også at støtte op om tæt samarbejde med familie og relevante samarbejdspartnere.

Søbæk Kollegiet er bemandet dagligt mellem kl. 15-21, og derudover er der døgnkontakt til personalet, således er der tilgængeligt personale døgnet rundt. Ydermere kan der planlægges individuel hjælp og støtte udenfor bemandingstiden. Dette aftales mellem den unge og dennes ungevejleder.