Du er her

Søbæk Stjernely

OM AFLASTNINGSSTEDET

Aflastningsstedet Søbæk Stjernely er beliggende i Holbæk, tæt på Holbæk Fjord, i skønne børnevenlige omgivelser.

Huset Isefjord vil danne rammen for aflastningen. Til huset er tilknyttet parklignende have med mooncarbaner, klatrevægge, legehuse, udekøkkener, snitteværksted, bålhytte, sandkasser, fodboldbane og meget mere. Herudover, er der adgang til sløjdlokale, musiklokale samt flere andre legepladser, fjorden, havnen og ikke mindst skov. Der er rig mulighed for udendørs leg og aktiviteter. 

Vi har et omsorgsfuldt miljø, der skaber rum for udvikling og vi støtter barnet i udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Vi skaber rum for positiv og nærværende kommunikation, sjov, glæde og gode oplevelser både inde og ude. Vi tilbyder omsorg, socialt samvær, oplevelser og aktiviteter i en struktureret ramme.

Der tilbydes aflastning i faste grupper, hvor grupperne er sammensat af børn med sammenlignelige behov, således at aktiviteter og indsatsen kan imødekomme børnenes individuelle behov.

AFLASTNINGSSTEDETS MÅLGRUPPE

Til Søbæk Stjernely visiteres børn i alderen 6-13 år. 

Børnene er karakteriseret ved at have et støttebehov som følge af omsorgssvigt, autismespektrumforstyrrelser samt tilknytningsforstyrrelser.  

METODE OG PÆDAGOGIK

Vi tager vores afsæt i den mentaliserende pædagogik og har øje for det enkelte barns behov for nærvær, både psykisk og fysisk. Rammerne er omsorgsfulde og tydelige og varetages af troværdige voksne, der gerne vil børnene. Vi tilrettelægger dagene så de tilgodeser barnets udvikling i et sundt, inkluderende og favnende miljø. Aktiviteterne og samværet, skaber mulighed for små og vigtige succeser hos barnet, der kan støtte barnets personlige udvikling, med henblik på bedst mulig trivsel. Gennem planer for de enkelte dage skabes en genkendelig, forudsigelig, overskuelig og tryg ramme for barnet. Vi støtter barnet i, at udvikle de sociale kompetencer, der skal til for at kunne agere i et socialt fællesskab.

Vi har barnets sind på sinde og har respekt for det enkelte menneske. Vi er nysgerrige på de forskellige narrativer, der har været med til at forme barnet. Alle børn er i besiddelse af ressourcer og potentiale og det er vores opgave at støtte dem i udnyttelsen heraf.
 

VI TILBYDER AFLASTNING:

Weekender i lige uger - fra fredag til søndag