Du er her

Søbækkollegiet

Hvad er Søbæk kollegiet?

På Bostederne Søbæk arbejder vi med unge, fra 16 - 30 år som på vej ind i ungdomslivet og i voksenverdenen mangler grundlæggende færdigheder i at kunne klare sig selvstændigt.

Det kan være unge som oplever tilværelsen, som kompliceret og lidt uoverskuelig. 

Vi arbejder med senmodne, usikre unge eller unge med personligheds og identitetsproblemer. Unge som i en periode mangler ressourcer og personligt overskud.

Det kan være unge for hvem hverdagen være præget af manglende selvværd, angst, usikkerhed og utryghed.

På Bostederne Søbæk arbejder vi derudover med unge med udviklings og autismespektrum forstyrrelser. Således unge, der kan have vanskeligheder ift. kommunikation, samarbejde, socialt samspil, social forestillingsevne.

Vore Unge vejledere på Søbæk hjælper med at strukturere, planlægge og organisere.

Alle bygninger er moderne og velholdte, hvor der er plads til privatliv.

FAQ