Du er her

Støttekontaktperson

SKP HOS SØBÆK

Vi tilbyder socialpædagogisk støtte til børn og unge med sociale og personlige udfordringer.

Indsatsen er individuelt tilrettelagt ud fra de fastsatte støttebehov. Forløbet udmunder i konkret formulerede målbare indsatser og udviklingsmål.

Forløbet er minimum 3 måneder langt for at sikre et blivende resultat.

INDSATS OG METODE 

Vi arbejder ud fra teori om mentalisering i mødet med de unge, ligesom vi har fokus på empowerment af børn og unges egne ressourcer.

Vi betragter altid sagen ud fra et helhedsperspektiv og inddrager meget gerne barnets og den unges netværk, foreningsliv, skole og/eller andre relevante samarbejdspartnere i indsatsforløbet.

PERSONALET OG PÆDAGOGIK 

Medarbejderne er specialiserede til målgruppen og har alle erfaring fra anbringelsesområdet, psykiatrien eller skolevæsen.

De er typisk uddannede pædagoger eller lærere med efteruddannelse og erfaringer indenfor det pædagogiske og sociale felt.

MÅLGRUPPE 

Børn og unge med:
- Angst og ensomhed
- Adfærdsmæssige problematikker
- Skolevægring
- Personlighedsforstyrrelser
- Sociale- og personlige udfordringer
- Kontakt- og trivselsproblematikker