Du er her

Trin indplacering & Visitation

På Søbæk Kollegiet gælder

Alle beboere på Søbæk Kollegiet kan være indplaceret på 3 forskellige trin og der kan betales forskellige ydelse.

Af taksttabellen er specificeret taksten for – Intensiv takst som er start takst.

Derudover moderat takst eller Begrænset takst.

Der kan også derudover aftales individuelle særtakster pga særlige vilkår.

Den vejledende individuelle personlige støtte på de enkelte trin er inklusive grundbemanding vejledende

Trin

Pris 2019

Antal timer støtte pr uge

Antal timer Årligt

INTENSIV TAKST

51535

12

624

MODERAT

43069

10

520

BEGRÆNSET

35650

7

364

Obs. Ydelsen ift. den unge - dækker ikke kun den tid hvor den unges ungevejleder er fysisk tilstede, men dækker alle de opgaver, som udføres af alle medarbejdere på stedet.

 

Generelle bestemmelser omkring trinindplacering Indsatser og ydelser                                                      

For nedenfor anførte ydelsesforklaring gælder at alle beboere på vore døgntilbud under Søbæk kollegiet kan være indplaceret på forskellige trin og der kan betales forskellige ydelser alt efter trinindplacering.Når en ung visiteres til Søbæk kollegiet aftaler vi i samarbejde henvisende myndighed den trinindplacering der gælder for opgaven. Den nye beboer indplaceres altid som udgangspunkt ved start på ” Intensiv støtte ”. Herefter senere ud fra en konkret vurdering indplacering på andre mulige trin.Vi vurderer det støtteniveau der skal aftales omkring en borger ud vores kendskab til borgeren og ud fra de akter og beskrivelser der foreligger i anamnese, samt en vurdering ud fra den af henvisende myndighed udarbejdede §140 / §141 handleplan eller VUM der foreligger.

Trinindplacering som kan være ” Intensiv - Moderat eller begrænset” takst, fastsættes således ud det forventede gennemsnitlige omfang af de påkrævede ressourcer og timer som vi skal anvende på den enkelte borger. Der er ikke en ydelses og facitliste på den vurdering, men altså om en helhedsvurdering og en gennemsnitsbetragtning. Der er ikke en ydelses og facitliste på den vurdering. Vi taler om borgere / mennesker hvis situation kan ændre sig fra dag til dag. Så det er et objektivt skøn ud fra en helhedsbetragtning i hver tilfælde og vurderingen beror som sagt på et gennemsnit af de ressourcer vi forventer at anvende.Således kan der være dage hvor man for en borger hvor man kun betalt ” moderat ” får ” meget for pengene ” fordi en borger i en periode har massive behov og omvendt kan der for en bor indplaceret på ” intensiv takst ” også være gode dage. Så vi taler om en vurderet helhedsbetragtning.

Der er i vores grundbemanding taget højde for de forskelle og de hensyn vi skal forholde os til fra dag til dag.Støtte gradueres efter de behov der er og dagsformen for de behov den enkelte borger har fra dag til dag.  Vi taler på Søbæk om borgere / mennesker med meget forskellige behov og der er ikke 2 dage der er ens.  Alle borgere på vores sted får til enhver tid den hjælp de efterspørger og har behov for og prisen er baseret på en takst basere på en helhedsvurdering af de gennemsnitlige behov en borger har.