Du er her

Ungevejleder tilsyn & Støtte?

Som ung på Søbæk kollegiet tilbydes du kontakt fra en fast ungevejleder, som har til opgave at hjælpe og vejlede dig i hverdagen. Vore ungevejledere er stabile og autentiske voksne og de skal i dagligdagen give dig den support, som du og dine medbeboere har behov for. Ungevejlederen skal hjælpe dig med at planlægge og lave strategier så hverdagen fungerer for dig, både ift. dig selv og i forhold til de praktiske ting omkring dig.  Du får det vi kalder praktisk ADL støtte ud fra ” hjælp til selvhjælp ” princippet. i gør ikke tingene for dig, men vi vejleder dig i at løse de udfordringer der er og kommer. Vi hjælper dig med at ” bygge bro ” til den for mange komplicerede voksenverden vi er i. Som ung på Søbæk kollegiet, skal du være motiveret for og interesseret i at fungere selvstændigt.

Ungevejledere på Søbæk kollegiet arbejder på at opøve din ansvarlighed så du kan udvikle sociale færdigheder og opnå kompetencer så du kan fungere i sociale sammenhænge. Ungevejlederen skal medinddrage din familie eller andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis du er over 18 år bestemmer du selv om vi skal involvere andre end dig selv. Der skal arbejdes på at etablere og vedligeholde de bæredygtige relationer. Vi lægger meget vægt på, at du selv tager ansvar omkring de beslutninger som er nødvendige i de valg du foretager.

Vi løser ikke opgaverne for dig, men vejleder dig så du unge selv tage stilling og forstår at handle Du skal som beboer acceptere, at vore ungevejledere ”blander sig” og vejleder dig i din tilværelse og du skal derfor tage medansvar for din tilværelse. Det er en balancegang, hvor meget ”Vi skal blande os”, men det tilstræbes, at møde de unge på deres præmisser og give dem ”frirum” i egen bolig.

Ungevejlederen har således ansvar for, at følge op på alle de ting, som du skal have hjælp til ud fra aftaler der er beskrevet i den handleplan som henvisende kommune laver for dig. Ungevejlederen skal med dig lave klare aftaler om hvilke dage du skal være til stede.

Omfanget og intensiteten i den hjælp du får, varierer alt efter hvilken situation du er i og de behov du har. Ungevejlederen skal arbejde på at skabe og vedligeholde en god relation til det primære netværk.

Som ung kan du døgnet rundt komme i forbindelse med den, der har primærvagten Der er, med undtagelse af Afd Bryggervænget – Autismecentret og Afd. Skovbrynet , ikke som udgangspunkt nattevagter, men vi har som regel vagt på i døgnets aktivitets perioder til kl. 24 dagligt og ved behov er der aften og natrundering. Den skemalagte bemanding varierer alt efter daglige behov