Du er her

Vores pædagogik & metode

Pædagogiske & metodiske tilgange på Søbæk

Ansatte på Behandlingsstederne Søbæk skal uanset hvilke målgrupper vi arbejder med – arbejde ud fra en fælles forståelsesramme omkring pædagogiske og metodiske tilgange til arbejdet. Ansatte skal arbejde på at skabe praktisk pædagogik i børnehøjde.

Pædagogiske & Metodiske tilgange skal ikke forstås som en bibel. Der kan være mange indfaldsvinkler og metodikker som virker alt efter hvilke unge og børn man arbejder med.

Nedenfor anførte er derfor kun et udpluk af og eksempler på teoretiske metodikker som man kan læse og lade sig inspirere

  • Relations pædagogik
  • Mentalisering
  • Refleksions pædagogik
  • Struktur pædagogisk – Aftale pædagogik & anerkendende tilgang
  • Vi arbejder løsningsfokuseret og ikke problem orienteret
  • Kognitiv pædagogik – Autisme Angst & frygt