Du er her

Vredeshåndtering

Der er (sikkert) gode grunde til at du er vred

Indsats

På Søbæk tilbyder vi forløb i vredeshåndteringsforløb til unge der har brug for hjælp og støtte til at håndtere vreden på mere hensigtsmæssige og mindre ødelæggende måder.
Forløbene tilrettelægger vi både som individuelle forløb og gruppeforløb.

Målgruppe - du må gerne være vred!

Nogle henvender sig som kommune og tilmelder unge som et led i en udviklingsindsats og/eller et beskæftigelsesrettet forløb. Andre henvender sig som institution, eller helt tredje kan være en familie der søger hjælp til deres eget barn.

Vi tilbyder forløb til unge og voksne fra 14 år op til 25+ år.

De unge der deltager er typisk:

  • unge der oplever på den ene eller anden måde at være udfordret af deres temperament eller vrede
  • unge, hvor temperament eller vrede fylder meget i deres hverdag og er tydeligt at få øje på
  • unge, hvor vreden i højere grad vendes indad og hvor den unges temperament ikke er så synlig for andre eller den unge selv
  • også for unge, der som udgangspunkt ikke oplever et vredesproblem men bruger tid i miljøer præget af kriminalitet og andre aktiviteter som kan vække mistanke og bekymring.

Formål

Vrede er ifølge en lang række forskning, defineret som en af menneskets grundfølelser. Når vi arbejder med vrede er vores fokus ikke på at fjerne vreden, men på at forstå den. Vi arbejder med at forstå den som en naturlig del af vores følelsesliv, at håndtere følelsen mere hensigtsmæssigt, at minimere utilsigtede konsekvenser og at dæmpe vredens funktion og indflydelse på ens liv - når den viser sig at være uhensigtsmæssig. Vrede kan have andre funktioner. Den kan fungere som et redskab til at beskytte sig selv eller være en tillært kommunikationsstrategi, som et muligt svar på sine omgivelser.
Derfor tror vi på, at jo bedre vi forstår vores egne og andres følelser og reaktioner, jo bedre bliver vi til at agere hensigtsmæssigt i relation til de mennesker og det liv vi har omkring os.

Indhold

Tilgangen til vredeshåndteringen har et eklektisk teoretiske udgangspunkt og trækker bl.a. på almen udviklingspsykologi, neuropsykologi, traumeteori og systemisk teori. Metodisk er undervisningen inspireret af bl.a. mindfulness, mentalisering og narrative teknikker, som fx eksternalisering.
Vi arbejder med at italesætte og mindske skyld og skam, og sætter fokus på at der hverken er noget galt med de vrede unge eller med deres vrede. Indholdet bidrager til en forståelse af vrede/aggressive/udadrettede udtryksformer som normale, i stedet for at beskrive og forklare vrede med patologiserende og problematiserende begreber.

I forløbet kommer den unge bl.a. til at arbejde med:

  • at acceptere, forstå og håndtere vreden mere hensigtsmæssigt
  • at forstå vrede som en naturlig del af vores følelsesliv
  • at minimere utilsigtede konsekvenser
  • at afhjælpe vreden med at ødelægge ting i hverdagen
  • at forstå hvordan vrede giver mening
  • at bruge sit netværk som et redskab til at forstå og håndtere vreden