Du er her

Hent materiale - Værd at vide

Om Behandlingsstederne Søbæk

Velkommen på Søbæk skole & Erhvervs skolen Søbæk 2018 – 2019
På denne side kan de hente i PDF uddybende aktuelt informations materiale om alle vore pædagogiske tilbud.
Derudover  vores aktuelle taksttabel – Års kalender samt seneste Skolebusplan.

Skolebusordningen 2018 - 2019

Her kan du se den aktuelle kørselsplan for vores skolebus ordning og Retningslinjer for Skolebusordningen. Bemærk . Der er løbende mange ting der påvirker kørselsordningen ved ruteplanlægning. Såleds skal forventes at der løbende kommer ændringer , så ret til ændringer forbeholdes.

Takster for vore tilbud

  1.  Taksttabel Søbæk 2018 _alle_tilbud
  2.  Taksttabel_2018 Skole dagbehandlings tilbud samt Stu - Emu §103 & §104 
  3.  Taksttabel 2018 Opholds & Bostederne Søbæk Døgntillbud 

Skole dagbehandling

  • Søbæk skole Øst

  • Søbæk skole Vest

  • STU Søbæk

  • EMU Søbæk - Tilbud efter Lap & Las loven 

  • Voksentilbud Søbæk §103 & §104

Opholds & Bosteder Søbæk

  • Opholdsstederne Søbæk
  • Botilbud Søbæk Kollegiet & Autismecenter

Kalendere 2018 - 2019

Søbæk News - 2018

Her kan du finde de sidste udgaver af Søbæk News. Her kan du læse om de aktiviteter og tilbud vi har i støbeskeen.