Du er her

Om datafortrolighed

Vi hos Behandlingsstederne Søbæk ("Søbæk") sætter pris på dit besøg på vores hjemmeside. Du skal vide, at vi værner om dit privatliv og altid stræber efter at beskytte dine personlige oplysninger på den bedste måde. Nedenfor kan du læse om de oplysninger vi indsamler, herunder hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser til brugen af dine personoplysninger. 

Den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger er Søbæk. 

Hvordan anvendes dine personoplysninger?
Når du besøger denne hjemmeside indsamler vi oplysninger om dig.

Gennem kontaktformularen på hjemmesiden, har du mulighed for at stille spørgsmål, anmode om oplysninger eller komme i kontakt med os. Ved anmodning om kontakt, skal du udfylde de nødvendige oplysninger for at vi kan opfylde din anmodning, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail eller andre personlige oplysninger.

Vi registrerer kun de oplysninger, du selv vælger at give til os og anvender dem kun til at opfylde den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, medmindre en sådan pligt følger af lovgivningen.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Søbæk har vedtaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den for Søbæk gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Søbæk sletter personoplysninger, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring. Under normale omstændigheder vil vi opbevare dine personoplysninger i 5 år efter vi har opfyldt den service, som du har anmodet os om, medmindre der foreligger et sagligt formål med fortsat opbevaring af personoplysninger. Har du samtykket til at modtage markedsføringsmæssige henvendelser, opbevares dine oplysninger højst 1 år efter tjenesten er afmeldt ELLER slettes dine personoplysninger når du frabeder dig yderligere henvendelser.  

Dine rettigheder
Du har ret til at anmode Søbæk om at få indsigt i de personoplysninger vi opbevarer om dig. Såfremt dine personoplysninger er fejlagtige eller urigtige har du ret til at anmode Søbæk om at berigtige oplysningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Søbæk om, at slette eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Har du samtykket til at modtage direkte markedsføring fra Søbæk, har du, såfremt du ikke ønsker at modtage mere, ret til at frabede dig yderligere information ved at skrive os via e-mail datasikkerhed@soebaek.dk

Dine personlige oplysninger vil i så fald blive berigtiget hurtigst muligt, under hensyntagen til eventuelle forpligtelser Søbæk måtte have mod dig.

Har du givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

For at kunne imødekomme din anmodning, beder vi dig om at give de korrekte oplysninger og også notere den sammenhæng, hvori du har givet oplysninger til Søbæk. Med denne information kan vi kontrollere, rette eller slette oplysninger.

Om nødvendigt har du altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

Information om cookies 
Du kan læse mere om, hvordan Søbæk behandler cookies (elektronisk information om dine besøg på hjemmesiden) her.

Ændringer i retningslinjer og spørgsmål 
Søbæk kan opdatere denne politik fra tid til anden. Datoen for den seneste ændring er anført i slutningen af ​retningslinjerne.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores brug af cookies, bedes du kontakte os på datasikkerhed@soebaek.dk

Disse retningslinjer blev senest opdateret d. 21.01.2020.