Du er her

Bo- og opholdssteder

Hos Søbæk har vi 5 forskellige opholdssteder, hvor børn og unge i alderen 11-30 år visiteres efter Servicelovens §66 og § 107.

Hos Søbæk bor børn og unge med forskellige sociale problemstillinger, der har vanskeliggjort, at de kan bo hjemme hos deres forældre. 

Fælles for alle børn og unge er - uanset vilkår - at de har ressourcer og kompetencer, der har brug ekstra støtte og omsorg for at udvikle sig optimalt. Vi sætter fællesskab og relationer højt og arbejder samtidig individuelt med at styrke den enkeltes muligheder for udvikling gennem en målrettet og intensiv pædagogisk indsats i alle dagliglivets gøremål.

Alle børn er forskellige og har brug for at udfolde sig på forskellige områder. Vores tilbud er derfor differentierede og målrettede pædagogiske indsatser med differentierede mål og målgrupper.

Du kan læse om de forskellige opholdssteder her:

Medarbejderne på Søbæk

På Søbæk tror vi på, at kvalitet og høj faglighed går hånd i hånd. Vi er derfor optagede af at vores medarbejdere løbende kompetenceudvikles, og at vi altid fastholder en praksis hvor vidensdeling, samarbejde på tværs af organisationen, supervision og faglig refleksion er i højsædet. Vi stiller høje faglige krav til vores tilbud og personale og arbejder målrettet på fortsat at udvikle vores tilgange og metoder.

Samarbejde

På Søbæk er samarbejdet mellem barnet eller den unge, forældrene, sagsbehandler og andre samarbejdspartnere et vigtigt fokuspunkt, der understøtter det pædagogiske arbejde. Vi har altid et tæt samarbejde med alle vigtige personer i barnet eller den unges liv og vigtigheden af at opleve, hvordan samarbejde og fælles  indsats kan skabe udvikling og forandring, er en essentiel brik i den samlede indsats.

Målrettet pædagogisk indsats

For os er realistiske målsætninger for udvikling og tilpasset pædagogisk indsats kernen i en anbringelse. Vi arbejder mentaliserende og personalet omkring den enkelte unge er på daglig basis med til, i en hjemlig ramme, at skabe den pædagogiske platform som passer til den enkelte unge. Vi laver altid en løbende tilpasning af indsatsen, der modsvarer niveauet for den unges muligheder, og inddragelse af den unge i mål og rammer for den pædagogiske  indsats, er medvirkende til et succesfuldt ophold. 

Det rette tilbud

Søbæks 5 opholdssteder er målrettet forskellige aldersgrupper og børn og unge med forskellige vanskeligheder. Intensiteten og vinklen på den pædagogiske indsats i vores tilbud er differentieret efter de udfordringer målgruppen for tilbuddet har. Vi har altid opmærksomheden på, hvordan sammensætningen af den konkrete gruppe af børn og unge er på det enkelte opholdssted, så de sociale dynamikker og den pædagogiske behandling kan understøtte hinanden bedst muligt.
Vi har i Søbæk tilknyttet 4 skoler, der ligeledes er målrettet forskellige aldersgrupper og behov. Der er derfor altid mulighed for, uanset alder, sideløbende med en anbringelse på Søbæk, at blive tilknyttet et relevant skoletilbud. 

Kontakt os meget gerne for en uddybende snak om vores skoler og opholdssteder.