Du er her

Bo- og opholdssteder

 

Bo- og opholdsstederne Søbæk visiterer unge med socio-emotionelle problemer i alderen 10–30 år. Vi har pladser visiteret efter servicelovens § 66,5 og § 107, ligesom vi har mulighed for efterværn § 76 i serviceloven. 

Der er forskellige målgrupper på vores afdelinger. Således forsøger vi at tilgodese de unge og børn, der skal bo sammen, og i anbringelsen skabe tryghed via omsorg og relationer, samtidig med at vi tilrettelægger det faglige pædagogiske arbejde omkring de udfordringer og evt. diagnoser borgerne har. 

Vi har en bred vifte af forskelligartede tilbud, der muliggører den rette placering og individuelle tilgang med afsæt i borgerens aktuelle udfordringer, vanskeligheder og diagnoser.

Bosteder og opholdssteder

Vi arbejder ikke med unge, der har massive misbrugsproblemer i form af alkohol eller stoffer, hvor regulær afvænning er påkrævet over længere tid.