Du er her

Bo- og opholdssteder

 

Bo- og opholdsstederne Søbæk visiterer unge med socio-emotionelle problemer i alderen 10–30 år. Vi har pladser visiteret efter servicelovens § 66, 5 og § 107, ligesom vi har mulighed for efterværn § 76 i serviceloven. 

Der er forskellige målgrupper på vores afdelinger. Således forsøger vi at tilgodese de unge og børn, der skal bo sammen, og i anbringelsen skabe tryghed via omsorg og relationer, samtidig med at vi tilrettelægge det faglige pædagogiske arbejde omkring de udfordringer og evt. diagnoser borgerne har. 

Vi har en bred vifte af tilbud som gør, at vi kan rumme både meget komplekse børn og unge samt unge, der er klar til at skulle udsluses og mangler de grundæggende færdigher og som kan bo i vores kollegie kombineret med evt. STU-forløb.

Bo- og opholdsstederne Søbæk består af 7 afdelinger:

Vi arbejder ikke med unge, der har massive misbrugsproblemer i form af alkohol eller stoffer, hvor regulær afvænning er påkrævet over længere tid.