Skole- og dagbehandling

Vi visiterer undervisningspligtige børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i folkeskolens almindelige skoletilbud, og som derfor har behov for et særligt undervisnings- og dagbehandlingsstilbud.

Bo- og opholdssteder

De fleste af vores unge finder det vanskeligt at starte en almindelig ungdomsuddannelse. Vi indskriver senmodne unge, der af forskellige årsager oplever tilværelsen som kompliceret og uoverskuelig.

Om Søbæk

Søbæk blev etableret i 1985. Vi inkluderer de ekskluderede børn og unge i vores døgntilbud samt skole- og dagbehandlingstilbud. Vores mål er at give alle det bedst mulige afsæt til livet.