Skole- og dagbehandling

Vi visiterer undervisningspligtige børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i folkeskolens almindelige skoletilbud, og som derfor har behov for et særligt undervisnings- og dagbehandlingsstilbud.

Bo- og opholdssteder

De fleste af vores unge finder det vanskeligt at starte en almindelig ungdomsuddannelse. Vi indskriver senmodne unge, der af forskellige årsager oplever tilværelsen som kompliceret og uoverskuelig.

Om Søbæk

Søbæk blev etableret i 1985. Vi inkluderer de ekskluderede børn og unge i vores døgntilbud samt skole- og dagbehandlingstilbud. Vores mål er at give alle det bedst mulige afsæt til livet.

5 skole- og dagbehandlingstilbud
7 bo- og opholdssteder
1000+ elever siden 1985
35 års erfaring

På Søbæk inkluderes
ekskluderede børn og unge.

Nyheder

Søbæk ansætter ny direktør!
2020-02-25

Søbæk ansætter ny direktør!

Kenneth Engstrøm (56) tiltræder som direktør for Behandlingsstederne Søbæk den 1. marts 2020.

Kenneth har en stærk ledelsesmæssig profil og erfaring inden for den sociale sektor og kommer senest fra job som direktør for Behandlingsskolerne.

Bestyrelsesformand Jan Wilken er meget stolt og glad over, at Søbæk har kunnet tiltrække en kapacitet som Kenneth Engstrøm: ”Med Kenneth har vi fået en direktør, som har stor faglig indsigt i vores område samtidig med, at han har det forretningsmæssige tæft, der også er behov for i en virksomhed som Søbæk.”

Førskoletilbud på Søbæk
2019-01-22

Førskoletilbud på Søbæk

Vi oplever af flere kommuner kontakter os, i relation til at tilbyde løsninger til familier med førskolebørn hvor enten barnet har vanskeligheder eller der kan være omstændigheder i familien som gør at barnet kan have det vanskeligt ift. at fungere at søge eller fungere i et ordinært dagtilbud.

Vi etablerer derfor fra 1 februar 2019 et ” Førskoletilbud” på Søbæk. Tilbuddet etableres i på vores afdeling på Kærsangervej i Holbæk.

Fakta om tilbuddet:

Byg & Bo - Godt på vej
2019-01-22

Byg & Bo - Godt på vej

Integreret Botilbud kombineret med STU til samlet reduceret pris.

Søbæk kollegiet og Erhvervsskolen i forening har lavet et nyt integreret Botilbud kombineret med STU.

Ideen er at vi med dette kan tilbyde en integreret god løsning med både Botilbud og STU Uddannelse til unge, som er på vej ind i voksenlivet har behov for en pædagogisk kombineret pædagogisk støtte ift. bo del og mentorstøtte ift. STU del. I dette forløb oplever den unge at ungevejledere på Søbæk har fokus på hjælp til den unge i hverdagen både i skole og hjemme.