Skole- og dagbehandling

Vi visiterer undervisningspligtige børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i folkeskolens almindelige skoletilbud, og som derfor har behov for et særligt undervisnings- og dagbehandlingsstilbud.

Bo- og opholdssteder

De fleste af vores unge finder det vanskeligt at starte en almindelig ungdomsuddannelse. Vi indskriver senmodne unge, der af forskellige årsager oplever tilværelsen som kompliceret og uoverskuelig.

Om Søbæk

Søbæk blev etableret i 1985. Vi inkluderer de ekskluderede børn og unge i vores døgntilbud samt skole- og dagbehandlingstilbud. Vores mål er at give alle det bedst mulige afsæt til livet.

5 skole- og dagbehandlingstilbud
7 bo- og opholdssteder
1000+ elever siden 1985
35 års erfaring

På Søbæk inkluderes
ekskluderede børn og unge.

Nyheder

2020-03-26

Søbæk følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Som følge af Statsministeriets pressemeddelelse onsdag aften d. 11. marts 2020 opfordrer vi alle forældre og opholdssteder til at holde deres børn hjemme fra skole fra fredag d. 13. marts til og med mandag d. 13. april 2020.

I perioden frem til foreløbigt d. 13. april 2020 vil vi tilbyde følgende:

2020-03-12

Søbæk følger ministeriets anbefalinger og holder alle skolerne lukket

Som følge af statsministeriets pressemeddelelse onsdag aften 11. marts 2020 opfordrer Søbæk alle forældre og opholdssteder til at holde deres børn hjemme fra skole fredag 13. marts.

Fra mandag 16. marts og 14 dage frem holder alle vore skoler midlertidigt lukket og modtager derfor som udgangspunkt ikke elever – skolen vil i videst muligt omfang sørge for, at eleverne har fagmaterialer til rådighed i perioden.

I samme periode aflyses alle møder med forældre og samarbejdspartnere.

Søbæk ansætter ny direktør!
2020-02-25

Søbæk ansætter ny direktør!

Kenneth Engstrøm (56) tiltræder som direktør for Behandlingsstederne Søbæk den 1. marts 2020.

Kenneth har en stærk ledelsesmæssig profil og erfaring inden for den sociale sektor og kommer senest fra job som direktør for Behandlingsskolerne.

Bestyrelsesformand Jan Wilken er meget stolt og glad over, at Søbæk har kunnet tiltrække en kapacitet som Kenneth Engstrøm: ”Med Kenneth har vi fået en direktør, som har stor faglig indsigt i vores område samtidig med, at han har det forretningsmæssige tæft, der også er behov for i en virksomhed som Søbæk.”