Du er her

Opholdsstedet Dalbo

Et opholdssted for unge med behov for ro og omsorg

Om Opholdsstedet Dalbo

Vi bor på Tuse Næs, hvor der er højt til himlen og vi kan nyde naturens fred og ro. Beboeres trivsel og udvikling er vores vigtigste omdrejningspunkt.

Motion og bevægelse fylder meget i hverdagen. Det giver god energi og hjælper til at opbygge sociale relationer. Vi har flere dyr, bl.a. katte, fisk og høns. Dyrene er nemme og ukomplicerede at være sammen med, men giver alligevel en følelse af ansvar.

Dalbo har plads til 8 beboere.

Hvem kan bo på Dalbo?

Dalbo er et opholdsted for unge mellem 16 og 30 år. Dalbo er godkendt botilbud Jf. Serviceloven § 107 og Børne- og ungehjem som opholdssted, jf. Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3.

Beboerne har typisk komplekse psykiske vanskeligheder herunder f.eks. autisme, OCD, skizofreni og personlighedsforstyrrelser, borderline og hjerneskade.

Dalbos metode og pædagogik

Vi arbejder målrettet med beboere, der har behov for social træning for at kunne indgå i større sociale kontekster og hjælper beboerne til, på sigt, at tilegne sig kompetencer til mestring af eget liv. Derfor sætter vi hygge, nærvær og tryghed i højsædet - hvilket kan ses og mærkes på alt hvad vi laver. Vores pædagogik tager udgangspunkt i en mentaliserende tilgang til behandlingen. Vi arbejder relations- og helhedsorienteret samt prioriterer et godt samarbejde med alle interessenter i den unges netværk, da vi ved, at det er nøglen til god udvikling.