Du er her

Trackmentor

I BackOnTrack er en væsentlig del af indsatsen etableringen af relation mellem barnet/den unge og den fast tilknyttede Trackmentor.

  • Trackmentoren er den faste gennemgående kontakt for barnet/den unge og er den, der dagligt og løbende holder kontakten. 

  • Trackmentor er den der følger barnet/den unge og holder det samlede overblik, fastholder de opnåede mål og støtter i nye målsætninger og muligheder.

  • Trackmentor arbejder med at udvikle relationer mellem læringsrum, sociale arenaer, elev, familie og netværk

  • Trackmentor er primus motor i retning og sammenhold og arbejder foruden relationelt også med barnet/den unge i læringsudvikling konkret og på vores IT baserede platform.

Det er med Trackmentoren sikret, at kontinuitet og høj faglighed er fastholdt og løbende evalueres, ligesom det er sikret, at de relevante fagligheder i forhold til det specifikke barn inddrages og medvirker til udviklingen af forløbet.