Du er her

Indsats

Vores intensive tilbud henvender sig til elever, der har været fraværende fra det skoletilbud de har i mere end 4-6 måneder. Et intensivt forløb har en varighed på mellem 3 og 11 måneder. Det er vanskeligt at fastsætte en fuldstændig tidsramme på forhånd, da en del af indsatsen er afdækning og vurdering af de vanskeligheder eleven og familien oplever.

Vi laver løbende vurderinger af indsatsen og de opnåede effekter, så det er muligt at følge og fastholde progressionen.

Elever hos BackOnTrack får:

 • En tæt relation med egen Trackmentor.
 • Mulighed for at blive mødt hjemme op til 5 gange ugentligt.
 • Sundhedssamtale med sygeplejerske.
 • Tilbud om forløb i mindre grupper sammen med andre elever.
 • Mulighed for samtaleforløb.

Forældre og tætteste netværk hos BackOnTrack vil opleve:

 • Tæt kontakt med Trackmentor i forhold til relationen til eleven.
 • Familierådgivning 1 gang om måneden.
 • Mulighed for løbende faglig sparring med Trackmentor.
 • En tværfaglig understøttet indsats.
 • Udvikling af elevens kompetencer i forhold til den sociale og læringsmæssige kontekst, som giver mening.
 • Tilbud om pårørendegrupper.
 • En stærk faglig vurdering af, hvordan elev og familie bedst muligt finder nye veje.