Du er her

I tilbuddet indgår

I BackOnTrack-tilbuddet indgår:

 • Indsats i eget hjem med fokus på etablering af sociale og læringsmæssige arenaer, der passer til eleven.
 • Hjælp til, hvordan elevens fremtidige skoletilbud kan udformes og se ud.
 • Mulighed for eksponering via virtuelle hjælpemidler, f.eks. VR-briller.
 • Al arbejde sammen med eleven understøttes af en digital platform.
 • En bred faglig screening og vurdering af de vanskeligheder, der omgiver eleven.
 • Løbende vurdering og planlægning af indsatsen.
 • Skriftlig statusevaluering hver 3. måned.
 • En tæt kontakt mellem Trackmentor, familie, fagpersoner, skoletilbud m.v.
 • Fokus på overgangene mellem læringsrum og hjem.
 • Mulighed for, at Trackmentor følger eleven i op til 12 timer ugentligt efter opstart i skoletilbud.
 • Afsluttende samtaler og status med fokus på forebyggende tiltag og særlige opmærksomhedspunkter for fremtiden.

Som fagperson får du:

 • Indledende afdækning og vurdering af indsatsens forventede omfang og indhold.
 • Løbende vurdering og status minimum hver 12. uge.
 • Vurdering og anbefalinger i forhold til elevens faglige niveau, samspil og sociale relationer.
 • Tæt samarbejde mellem familie, fagpersoner og elev om planlægning og progression i indsatsen.
 • Vejledning og rådgivning til skoletilbud med særligt fokus på brobygning og overgang til læringsmiljøer og sociale arenaer.
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser.
 • Mulighed for dagbehandlingsskole.
 • Mulighed for anbringelse.
 • Mulighed for boformer med støtte til personer over 18 år.