Du er her

Skolen Søbæksparken

Søbæksparken er et skoletilbud med fokus på at skabe rammerne for det faglige potentiale.

Søbæksparken er en boglig afdeling med fuld fagrække, der målrettet fører elever til afgangsprøve. Vi tilbyder i samarbejde med Holbæk Kommune HF-enkeltfag.

Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at undervisning og behandling ikke er hinandens modsætninger, men forudsætninger og gensidigt afhængige. Derfor er alle klasser små og har en høj voksennormering således, at der kan arbejdes behandlingsmæssigt sideløbende med den faglige undervisning.

Behandlingen er centreret om en kognitiv og mentaliserende tankegang med tryghed og tillid. I disse rammer lærer eleverne at sætte ord på egne behov, mål og ønsker. Søbæksparken arbejder for at skabe et undervisningsmiljø, hvor anerkendelse af deltagelse og små skridt i undervisningen er succeskriterier, fordi det ofte er en stor udfordring at bryde negative mønstre.

I Søbæksparken indskriver vi:

  • elever fra 6.-10. klasse
  • elever til STU-forløb
  • elever til EMU-forløb efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe:

  • unge med personlighedsforstyrrelser, angst og identitetsvanskeligheder
  • unge med kognitive problemer
  • unge med komorbide psykiske vanskeligheder
  • unge med spiseforstyrrelser
  • unge med tilknytnings- og personlighedsproblematikker
  • unge med kontakt- og trivselsproblematikker
  • unge med mentaliseringsproblematikker