Du er her

Målgruppe

Skolevægring er en kompleks problemstilling og det er afgørende at indsatsen håndteres i fællesskab med elevens netværk, som samarbejder omkring eleven. Alle vores forløb bliver skræddersyet til den enkelte elev.

Målgruppe til BackOnTrack-forløb:

  • Elever fra 0.-10. klasse. Der er mulighed for STU efterfølgende.
  • Elever med mindst 4-6 måneders skolefravær.
  • Elever med optakt til udtalt skolefravær eller begyndende skolefravær.
  • Elever med angst- og isolationsproblematikker.
  • Elever med ADHD, ADD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.
  • Elever med andre psykiatriske diagnoser.
  • Elever med særlige behov.

Kognitivt er eleverne testet til at ligge inden for eller lige under normalområdet.