Du er her

Skolen Fjordsang

Dagbehandlingstilbud Fjordsang er en skole for de mindste, der enten allerede har været en del af folkeskolen eller som har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud fra start. 

Fjordsang er et rummeligt tilbud, der forbereder de små på skoletiden samt en grundskole for børn med særlige behov. Det er en boglig afdeling fra indskoling med tilbud om fuld fagrække.

Der er mulighed for transport til/fra bosted eller hjem.

Vores medarbejdere efteruddannes i relevante pædagogiske modeller. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang, AART og en mentaliserende tilgang for at udvikle barnets bevisthed omkring følelser og uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen omkring barnet koordineres med relevante samarbejdspartnere for at sikre den rigtige udvikling.

Efter 6. klasse kan eleven overflyttes til et af Søbæks andre skoletilbud, hvor der arbejdes videre med den specifikke plan for den enkelte elev.

På Fjordsang indskriver vi:

  • børn i alderen 3-6 år til førskoletilbud
  • elever fra indskoling 1.-6. klasse

Målgruppe:

  • børn med autisme og andre udviklingsforstyrrelser
  • introverte og sensitive børn
  • børn med angstproblematikker og psykosociale udfordringer
  • børn med kognitive problemer og relationsvanskeligheder