Du er her

Opholdsstedet Askov

Et opholdssted for unge med behov for ro og omsorg

Om Opholdsstedet Askov

Opholdsstedet ligger i Mørkøv tæt på skov og natur.

Der er plads til syv unge i alderen 12-17 år.

Her skaber vi forudsætninger for, at beboerne bliver trygge, og at de oplever en høj grad af forusigelighed i deres hverdag.

Hvem kan bo på Askov?

Opholdsstedet Askov er for unge mellem 12-17 år. Askov er godkendt Børne- og ungehjem som opholdssted, jf. Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 med mulighed for at fortsætte opholdet ud over det 18. år i en videreførsel af opholdet som Ungestøtte jf. Barnets lov §114.

Den primære målgruppe er børn og unge med udviklingsforstyrrelser, f.eks. ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

Askovs metode og pædagogik

Vi arbejder målrettet med beboere, der har behov for social træning og som nyder godt af at indgå i større sociale kontekster. Derfor sætter vi hygge, nærvær og tryghed i højsædet - hvilket kan ses og mærkes på alt hvad vi laver. Vores pædagogik tager udganspunkt i en mentaliserende tilgang til behandlingen. Vi arbejder helhedsorienteret og prioriterer et godt forældresamarbejde højt, da vi ved, at det er nøglen til god udvikling.

Vi tilstræber en stor grad af rummelighed, en kultur hvori vi værdsætter gensidig respekt for forskelligheder både hos de unge, deres familier og i personalegruppen. Et miljø, hvor den unge sikres en tryg og omsorgsfuld opvækst, med fokus på det enkeltes behov og plads i fællesskabet. Vi har blik for den unges ressourcer og disses betydning for den unges evne til, at indgå i forskellige relationer og sociale kontekster.