Du er her

2022-09-01

Styrkede skole- og opholdstilbud – og endnu stærkere fokus på specialiserede behov til børn og unge

På Søbæk er vi sat i verden for at gøre en positiv forskel for udsatte børn og unge. Vi foretager løbende investeringer i fysiske rammer, tilbud og koncepter samt ikke mindst i kompetente medarbejdere, der professionelt og omsorgsfuldt kan løse opgaverne med børn og unge.

Flere børn og unge med særlige behov
Antallet af børn og unge, der har brug for særlige indsatser, bliver flere og flere. Det mærker kommunerne, der oplever vækst på det specialiserede børne- og ungeområde – og det mærkes i stadigt flere familier, der har brug for støtte.

For at matche nutidens og fremtidens behov kræver det for os som professionel samarbejdspartner en løbende tilpasning af vores tilbud, så vi imødekommer behovene i målgrupperne og efterspørgslen hos de kommuner, der visiterer udsatte børn og unge til os.

Søbæks to stærke ben
Søbæk består af en række skole- og opholdstilbud. De er gennem en årrække knopskudt – og vi finder tiden rigtig til at tilpasse dem til de behov, vi mærker særlig efterspørgsel på, og som vi på Søbæk er rigtig dygtige til.

Klar med fokuserede tilbud og parat til nye muligheder
Hen over første halvår har vi været igennem en intern strategiproces, hvor vi har holdt vores enheder og tilbud op mod de henvendelser og forespørgsler, som vi ser en trend i. På den baggrund har vi på de to hovedområder besluttet en plan, som vi gennemfører i de kommende måneder i samarbejde med kommuner og efter endelig godkendelse af tilsyn og myndigheder.

Vi har set frem til at komme så langt, at vi nu kan fortælle om de beslutninger, vi har truffet – og som forhåbentlig kan give inspiration til jer om, hvordan vi bedst kan bistå i de svære beslutninger om de børn og unge, I har brug for et tilbud til.

Støttefunktioner samles
I 2017 blev Søbæk en del af Team Olivia-familien, der tilbyder velfærdsløsninger til alle aldersgrupper med særlige behov – fra børn og unge på Søbæk over BPA-ordninger og handicaphjælp i Olivia Danmark og Focus People til hjemmepleje i Omsorg Sjælland. Alle sammen velfærdsområder, hvor Team Olivia har danske og nordiske erfaringer til at udveksle viden, kompetencer, ressourcer og systemer til fordel for borgerne og samarbejdet med kommunerne.

For os som specialiseret institution, der har behov for at bruge alle vores kræfter på børnene og de unge, giver det en række muligheder, som vi nu er modne til at udnytte. Eksempelvis på støttefunktioner som HR, IT og administration, der samles på Team Olivias danske hovedkontor i Herlev. Funktioner som visitator, kommunekontakt og skolesekretær forbliver i Søbæks lokale organisation.

Skoletilbud
For at styrke kvaliteten i vores skoletilbud målretter og specialiserer vi os yderligere indenfor skole- og dagbehandlingstilbud. Der er en række konkrete tiltag i den samlede plan, som vil være for detaljeret at adressere her, men med afsæt i de overordnede greb kan vi nævne et par eksempler på proces og mål.

Med udgangspunkt i Fjordsang etablerer vi en skole, der fremadrettet rummer og samler elever fra 0-10 klasse og specialiserer sig indenfor autisme-området. Søbæksparken bliver den skole-enhed i Søbæk, som fokuserer på adfærdsforstyrrelser som primær målgruppe, samt bogligt orienterede STU-forløb. De STU- og aktivitetstilbud, der er placeret på Erhvervsskolen og Den Røde Tråd, fortsætter uændret.

Opholdstilbud
På opholdstilbuddene vil vi skabe forudsætninger for øget specialisering og fokusering gennem gruppering af de ophold, som har beslægtede målgrupper. Dette indebærer eksempelvis, at Ophold Jyderup og Bakkerup ledelsesmæssigt sammenlægges under ledelse af Jean Jensen. Tilsvarende vil Ophold Kalundborgvej og Kollegiet blive samlet under én leder. Dalbo fortsætter uændret, mens Bryggervænget udfases, og beboerne vil blive overført til opholdssteder indenfor eller udenfor Søbæk. Der udarbejdes individuelle planer for hvert enkelt barn / ung, der måtte blive berørt.

Fra centrale behandlingsressourcer til driftsnær støtte
Søbæks bredde og dybde i institutionernes tilbud og medarbejdernes kompetenceprofiler giver os mulighed for at levere en høj grad af faglighed. Vi har siden 2021 arbejdet målrettet på at udvikle disse kompetencer bl.a. gennem intern uddannelse forestået af centralt placerede fagpersoner, og vi er stolte af resultatet. Nu skifter fokus til implementering i driften.

Fokusering betyder også fravalg
Som en naturlig følge af den vedtagne vækst- og fokuseringsplan udfaser vi over en passende periode nogle få tilbud, ligesom vi tilpasser bemanding og kapacitet til den aktuelle efterspørgsel. I denne forbindelse siger vi derfor desværre farvel til nogle gode kolleger, som vi vil gøre alt for at hjælpe godt på vej til et nyt job.

Samtidig søger vi nye kolleger med kompetencer og profiler, der passer til de forstærkede tilbud. Alt sammen for at leve op til de krav og forventninger, man med rette kan stille til en professionel aktør i markedet som Søbæk og Team Olivia – ikke alene i dag, men også i morgen.

Vi skaber på denne vis et nyt fokuseret og endnu stærkere og mere specialiseret Søbæk med henblik på videreudvikling af de stærke kompetencer og den gode kvalitet, vi allerede har i dag, og med et solidt grundlag for at kunne hjælpe børn og unge med at få de bedste forudsætninger for voksenlivet.

I er meget velkomne til at kontakte undertegnede, hvis I har spørgsmål - eller blot ønsker at vide mere om plan og proces. I er også meget velkomne til at besøge os, ligesom vi gerne kommer til jer, hvis I vil høre mere- eller drøfte, hvad vi kan samarbejde om.

Venlig hilsen

Per Lauritsen
Direktør
Mobil: 4240 2120
Mail: per@soebaek.dk

Sara Aagaard
Skolechef
Mobil: 5127 2623
Mail: sara@soebaek.dk

Michael Mølgaard
Opholdschef
Mobil: 2160 8880
Mail: michael@soebaek.dk

Flere nyheder

Kom i praktik på Erhvervsskolen Søbæk
2024-04-08

Kom i praktik på Erhvervsskolen Søbæk

Dette er et tilbud til dig der vil se, opleve og mærke dagligdagen på erhvervsskolen. 

På Erhvervsskolen er der plads til både kloge hænder og gode hoveder, og der arbejdes fra opstart imod afklaring og overgang til fremtidig beskæftigelse.

2024-04-02 / Nyheter

Velkommen til åbent hus, hver den første onsdag i måneden i tidsrummet 15 - 17

Muligheden henvender sig til beslutningstagere på området for behandlings- og specialundervisningstilbud, forældre og elever.

Her vil du med egne sanser kunne fornemme og mærke dagligdagen på Erhvervsskolen. Erhvervsskolen retter sig imod elever fra 7.-10. klasse og STU-elever, der finder glæde ved praktisk arbejde, oplever succes ved ”læring igennem ”hænderne” og er indstillet, eller forventes indstillet, til behandlings- og specialundervisningstilbud eller STU.

Kom og mød os på STU messe d 1.februar i Køge
2024-01-25

Kom og mød os på STU messe d 1.februar i Køge

Kom og besøg vores to STU´er: Den Røde Tråd og Erhvervsskolen Søbæk på STU-messen "Ud i fremtiden"  
Vi glæder os til at snakke med dig.

Torsdag den 1. februar 2024
Sted:
SPAR NORD Arena Køge Idrætspark,  Ved Stadion 2B, 4600 Køge

Åbningstider:
Kl. 9.00 – 16.00
Elev- og Forældreeftermiddag kl. 13.00 – 16.00