Du er her

Værdigrundlag

Værdigrundlag Psykologisk profil. Menneskeopfattelse

Værdisæt for det generelle arbejde med børn og unge på Behandlingsstederne Søbæk. Børn og unge er i vækst og alle børn og unge har uanset vilkår, et væld af potentialer og kompetencer. De har en medfødt nysgerrighed og foretagsomhed. Ansatte skal have ambitioner på alle børns og unges vegne. Det er ansattes opgave at lave strategier som sikrer progression. Vi skal sikre hjemlige rammer og en hverdag i god atmosfære, der understøtter, så beboeren udvikler sig til at blive dygtige, nytænkende, livsglade selvstændige og robuste – Sikre at alle er i vækst og udvikling.

Børnene – de unge skal lære

 • Evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier i forhold til et personligt og socialt meningsfuldt projekt.
 • Evnen til at tage stilling.
 • Evnen til at håndtere følelser.
 • Evnen til aktivt at vedligeholde, udvikle og bruge kroppen hensigtsmæssigt.
 • Evnen til aktivt at opsøge nye og skabe æstetiske indtryk og udtryk nysgerrighed og lyst til at lære.
 • Evnen til at tænke og handle kreativt.
 • Evnen til aktivt at foretage valg og formulere personlige og sociale meningsfulde projekter, mål og strategier for at virkeliggøre og evaluere disse
 • Evnen til aktivt at indgå i fællesskaber og danne relationer.
 • Evnen til i respekt for andre at tilsidesætte egne behov og tilgodese kammerater.
 • Evnen til at opøve sociale kompetencer og indgå i almene sociale sammenhænge.
 • Evnen til at lede og samarbejde ansvarligt
 • Evnen til aktivt at indgå i demokratiske processer Vi vil:Ansatte skal metodisk og bevidst arbejde for
 • At arbejde anerkendende ressource og løsningsfokuseret og ikke problem orienteret.
 • At barnet den unge er tryg i foranstaltningen og har tillid til voksne.
 • At sikre et fundamentalt godt forældre / pårørende samarbejde, med kontinuerlig kontakt og positiv kommunikation. Forældre og pårørende skal ” på banen ”. Forældre skal værdsættes og medinddrages med de ressourcer de har.
 • At ansatte skal sikre en grundlæggende positiv relation til beboeren og arbejde for at den unge kan indgå i en række udviklende arbejdsprocesser hvor beboeren og ansatte er sammen omkring ” et fælles tredje ”.
 • At barnet den unge ved delvis selvforvaltning og valg og samt aftaler forpligtes på opgaver og overholder Aftaler.
 • At den unge og lærer Reflekterer og oplever konsekvenser af både gode og dårlige valg,
 • At barnet / den unge unges velfærd tilgodeses med vejledning omkring god sundhed & kost. – Motion og bevægelse.
 • At forfølge mål i Handleplan, skabe udvikling og progression og kunne dokumentere resultater.
 • At skabe rammer for fællesskaber – for udvikling foregår i samspil.
 • At Ordentlighed omkring barnet / den unge spiller en rolle. Vi tror på at hvis der er orden omkring os alle, så bliver der mere mindre kaos indeni hos os alle. Alle tager skal tage ejerskab og sikre miljø, trivsel og velvære.
 • At den unge så vidt muligt integreres i det omkringliggende samfund
 • At den unge ved ADL træning får omverdensforståelse og forstår samfundets spilleregler. Lov og orden.