Du er her

Visitation

 

En foranstaltning på Behandlingsstederne Søbæk kan være af kortere eller længere varighed, alt afhængig af behov. Målet er at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for det enkelte individ, både på det faglige, personlige og sociale plan.

På Behandlingsstederne Søbæk visiterer vi børn og unge fra alle dele af landet. Vi arbejder løsningsfokuseret med børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan fungere i det traditionelle skolesystem og som har behov for et miljøskifte. Det kan f.eks. skyldes konstaterede udviklingsforstyrrelser eller tilpasnings-, adfærds -, kontakt- eller trivselsproblemer.

Det er derfor nødvendigt, at henvisende kommune, forældre eller opholdssted - sammen med skolen – ved visitationen definerer, hvilke forventninger der er i forhold til behandlingsmål og faglige mål. Det er vigtigt, at anbringende sociale myndighed i forløbet viser positiv interesse for at tilvejebringe løsninger,  der er nødvendige i forhold til barnets/den unges udvikling, sammen med Søbæk.